Forum indlæg

Emne: Temadag for mølleejere
Sendt af: Linette Riis
Dato/Tid: 05-09-2012 11:53:02

Torsdag den 27. september 2012 på Vingstedcentret ved Vejle afholder Danmarks Vindmølleforening et erfa- og informationsmøde for mølleejere.
En temadag tilrettelagt specielt for - og af - mølleejere.

Emnerne på dagen er formuleret af medlemmerne på fabrikatgruppemøderne i forbindelse med årsmødet. Du har også mulighed for – på din tilmelding - at foreslå nye emner.

Alle spørgsmål kan tages op for kvalificeret og uvildig rådgivning. Er der helt specielle forhold, der ikke umiddelbart kan afklares, følger vindmølleforeningen op på problemerne.

Programmet kort:
• Repræsentanter for Vestas, Siemens, Nordex og DMP fortæller om virksomhedernes aktuelle servicetilbud.
• En erfaren forsikringstaksator giver et overblik over forholdet mellem vindmølleforsikringer, fabrikantgarantier og serviceaftaler.
• Foreningens tekniske konsulenter deler af deres erfaringer og besvarer spørgsmål indsamlet på fabrikatgruppemøderne ved årsmødet.
• Gruppemøder ejere af Vestas, Nordex, NEG Micon og Bonus/Siemens (med mulighed for undergrupper).

Prisen for temadagen er 550 kr. incl. fuld forplejning.

Arrangementet er kun for medlemmer af Danmarks Vindmølleforening

Program og tilmelding her: http://www.dkvind.dk/html/arrangementer/erfadag_270912.html

Til oversigt