Forum indlæg

Emne: Velkommen
Sendt af: Anker Nielsen
Dato/Tid: 16-10-2011 22:21:04

Vestas forum

Hermed vil vi gerne byde meget velkommen til vestas-mølleejernes egen side, på nu-dansk kaldet en ”blog”
På mødet i foråret på Askov blev der nedsat en arbejdsgruppe til varetagelse af problemer og interesseområder for Vestas-mølleejere. Denne gruppe består af:

Ole Bak Nielsen, bestyrelsesmedlem Danmarks vindmølleforening (svostrup@nielsen.mail.dk)
Carl Aage Rabjerg, Klitrosevej 5, 7800 Skive (carl.aage@rabjerg.dk)
Peter Rosendal, Knudsbølvej 31, 6064 Jordrup (Rosendals@mail.tele.dk)
Anker Nielsen, bestyrelsesmedlem Danmarks vindmølleforening (anker.nielsen@adr.dk)
Steen Andersen, konsulent Danmarks vindmølleforening
Kaj S. Jørgensen, Vestermarken 19, 7400 Herning
De to sidstnævnte er ikke direkte tilknyttet ”udvalgsgruppen”, men fungerer som rådgivere, konsulenter og informatorer.

Udvalget består af 4-6 personer, der vælges/udpeges på møde i forbindelse med Danmarks Vindmølleforenings årlige generalforsamling. Udvalget udpeger en ”formand”.
Udvalget har mulighed for at benytte teknisk rådgivning og bistand fra Teknisk Afdeling i specielle forhold.
Det er udvalgets opgave at opsamle, bearbejde og viderebringe problemstillinger i en evt. forhandling med de implicerede parter.
Udvalget afholder min. 2 møder om året mellem årsmøderne i Danmarks Vindmølleforening.
Udvalget står for planlægningen af Vestas-forum-mødet på årsmødet.
Udvalgets medlemmer arbejder frivilligt og er juridisk ansvarsfri.

Formål:
Varetage ejere af Vestas møllers (og medlemmer af Danmarks Vindmølleforening) fælles interesser. Som for eksempel:
Forhold omkring serviceaftaler og sager vedrørende Vestas Northern Europes service.
Forhold vedrørende uafhængige servicefirmaer.
Forsikringsforhold, -sager, -dækning, -policer, -aftaler mv.
Arbejde med problemstillinger vedr. sikkerhed for levering af reservedele. Også efter 20 år.
Eventuelt kan oprettes udvalg for ejere af møller i andre lande, f.eks. Tyskland, Frankrig etc.
Der tilstræbes, hvor dette er muligt, at et udvalgsmedlem deltager i Danmarks Vindmølleforenings regionsmøder i efteråret.

På udvalgets vegne
Anker Nielsen


Hele tråden

EmneDatoSendt af
Velkommen16-10-2011 22:21:04Anker Nielsen
     Re:325-11-2016 05:47:06ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:54:07ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:54:09ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:54:11ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:54:12ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:54:14ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:54:16ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:54:18ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:54:19ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:54:21ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:54:22ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:54:24ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:54:26ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:54:28ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:54:29ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:54:31ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:54:33ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:54:38ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:54:39ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:54:41ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:54:43ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:54:45ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:54:59ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:55:01ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:55:03ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:55:05ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:55:07ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:55:09ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:55:10ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:55:531'"
     Re:325-11-2016 06:55:55\
     Re:325-11-2016 06:55:57
     Re:325-11-2016 06:55:58@@tbxZQ
     Re:325-11-2016 06:56:00JyI=
     Re:325-11-2016 06:56:02¿'¿"
     Re:325-11-2016 06:56:04ð''ð""
     Re:325-11-2016 06:56:07ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:56:09ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:56:11ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:56:13ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:56:14ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:56:16ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:56:22ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:56:23ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:56:25ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:56:27ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:56:29ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:56:31ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:56:44ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:56:46ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:56:48ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:56:49ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:56:51ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:56:53ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:56:55ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:57:37ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:57:39ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:57:41ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:57:43ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:57:45ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:57:47ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:57:49ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:58:02ygchnadc
     Re:325-11-2016 06:58:04ygchnadc
     Re:325-11-2016 06:58:05cRVWcAtj
     Re:325-11-2016 06:58:07-1 OR 2+219-219-1=0+0+0+1 --
     Re:325-11-2016 06:58:09-1' OR 2+797-797-1=0+0+0+1 --
     Re:325-11-2016 06:58:11-1" OR 2+727-727-1=0+0+0+1 --
     Re:325-11-2016 06:58:16Kiz22KrU'; waitfor delay '0:0:6' --
     Re:325-11-2016 06:58:18II3NZkQZ'); waitfor delay '0:0:6' --
     Re:325-11-2016 06:58:200K9LZvpC')); waitfor delay '0:0:12' --
     Re:325-11-2016 06:58:222PrDpT4y';select pg_sleep(12); --
     Re:325-11-2016 06:58:23PKSvzdh4');select pg_sleep(18); --
     Re:325-11-2016 06:58:25sooTRDWw'));select pg_sleep(6); --
     Re:325-11-2016 06:58:29ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:58:31ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:58:33ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:58:35ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:58:38ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:58:41ybhuopdx
     Re:325-11-2016 06:58:43ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:00:30ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:00:32ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:00:35ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:00:37ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:00:39ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:00:41ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:00:43ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:00:45ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:00:47ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:00:49ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:00:51ybhuopdx
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:15:57jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:15:57jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:15:58jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:15:59jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:15:59jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:00jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:01jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:01jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:02jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:03jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:04jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:04jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:05jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:06jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:13jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:13jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:14jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:15jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:16jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:17jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:18jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:33jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:34jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:35jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:36jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:36jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:37jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:37jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:38jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:38jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:39jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:39jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:40jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:41jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:43jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:44jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:44jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:45jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:46jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:46jxrjqovc
     Re:325-11-2016 07:00:53ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:00:54ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:00:56ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:00:58ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:01:00ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:01:02ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:01:03ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:01:05ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:01:07ybhuopdx
     1'"25-11-2016 07:01:20ybhuopdx
     \25-11-2016 07:01:22ybhuopdx
     25-11-2016 07:01:24ybhuopdx
     @@Qdqwi25-11-2016 07:01:29ybhuopdx
     JyI=25-11-2016 07:01:33ybhuopdx
     ¿'¿"25-11-2016 07:01:37ybhuopdx
     ð''ð""25-11-2016 07:01:39ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:02:33ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:02:35ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:02:39ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:02:40ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:02:42ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:02:44ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:02:46ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:02:48ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:02:50ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:02:51ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:02:53ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:02:55ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:02:57ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:02:59ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:04:42ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:04:43ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:04:45ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:04:50ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:04:52ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:04:54ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:04:58ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:05:00ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:05:01ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:05:03ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:05:05ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:05:07ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:05:09ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:05:11ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:11:39ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:11:41ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:13:49ybhuopdx
     Re:325-11-2016 07:13:50ybhuopdx
     LgS7FxbB25-11-2016 07:13:52ybhuopdx
     -1 OR 2+802-802-1=0+0+0+1 -- 25-11-2016 07:13:54ybhuopdx
     -1' OR 2+795-795-1=0+0+0+1 -- 25-11-2016 07:13:55ybhuopdx
     -1" OR 2+230-230-1=0+0+0+1 -- 25-11-2016 07:13:57ybhuopdx
     if(now()=sysdate(),sleep(12),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))OR"*/25-11-2016 07:13:59ybhuopdx
     (select(0)from(select(sleep(18)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(18)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(18)))v)+"*/25-11-2016 07:14:00ybhuopdx
     AU1ZePlW'; waitfor delay '0:0:6' -- 25-11-2016 07:14:02ybhuopdx
     8pMOt440'); waitfor delay '0:0:12' -- 25-11-2016 07:14:04ybhuopdx
     NPsdwPEz')); waitfor delay '0:0:18' -- 25-11-2016 07:14:05ybhuopdx
     syuoJT5O';select pg_sleep(12); -- 25-11-2016 07:14:07ybhuopdx
     VECjQPAR');select pg_sleep(12); -- 25-11-2016 07:14:09ybhuopdx
     FMmcBaj5'));select pg_sleep(18); -- 25-11-2016 07:14:10ybhuopdx
     Re:-1)); waitfor delay '0:0:6' --07-12-2016 01:17:32cdbmehkn
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 01:31:51jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:531'"
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:54\
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:55
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:55@@e0RgH
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:56JyI=
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:57¿'¿"
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:16:57ð''ð""
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:13jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:14jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:15jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:15jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:16jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:17jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:17pgcfhknk
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:17jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:18pgcfhknk
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:19bRQyIA4I
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:19-1 OR 2+206-206-1=0+0+0+1 --
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:20-1' OR 2+952-952-1=0+0+0+1 --
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:21-1" OR 2+882-882-1=0+0+0+1 --
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:23d1weHHyT'; waitfor delay '0:0:12' --
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:24CdmNbiTf'); waitfor delay '0:0:12' --
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:25y1e7dtD3')); waitfor delay '0:0:18' --
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:25KyxVMhwk';select pg_sleep(18); --
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:26bCYLbxin');select pg_sleep(18); --
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:279u5miAcu'));select pg_sleep(6); --
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:33jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:34jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:34jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:35jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:36jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:37jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:37jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:55jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:55jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:56jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:57jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:58jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:58jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:17:59jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:18:13jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:18:14jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:18:15jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:18:16jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:18:16jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:18:17jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:18:18jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:18:19jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:18:20jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:18:21jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:18:21jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:18:22jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:18:23jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:18:24jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:18:24jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:18:25jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:18:26jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:18:27jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:18:28jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:18:28jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:02jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:03jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:03jxrjqovc
     1'"07-12-2016 02:19:04jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:04jxrjqovc
     \07-12-2016 02:19:05jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:05jxrjqovc
     07-12-2016 02:19:06jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:06jxrjqovc
     @@Kzqfu07-12-2016 02:19:06jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:07jxrjqovc
     JyI=07-12-2016 02:19:07jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:07jxrjqovc
     ¿'¿"07-12-2016 02:19:08jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:08jxrjqovc
     ð''ð""07-12-2016 02:19:09jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:09jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:10jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:10jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:11jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:12jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:45jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:46jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:47jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:48jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:48jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:49jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:50jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:51jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:51jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:52jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:53jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:54jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:54jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:19:55jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:22:22jxrjqovc
     Re:8WDC23uz')); waitfor delay '0:0:3' --07-12-2016 02:22:23jxrjqovc
     Re:8WDC23uz'));%20waitfor%20delay%20'0:0:3'%20--07-12-2016 02:23:11jxrjqovc
     Re:8WDC23uz'));%20waitfor%20delay%20'0:0:3'%20--07-12-2016 02:23:12jxrjqovc
     ks2KzCp207-12-2016 02:23:12jxrjqovc
     -1 OR 2+919-919-1=0+0+0+1 -- 07-12-2016 02:23:13jxrjqovc
     -1' OR 2+319-319-1=0+0+0+1 -- 07-12-2016 02:23:14jxrjqovc
     -1" OR 2+269-269-1=0+0+0+1 -- 07-12-2016 02:23:15jxrjqovc
     if(now()=sysdate(),sleep(12),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))OR"*/07-12-2016 02:23:15jxrjqovc
     (select(0)from(select(sleep(18)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(18)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(18)))v)+"*/07-12-2016 02:23:16jxrjqovc
     xlr83V2L'; waitfor delay '0:0:6' -- 07-12-2016 02:23:17jxrjqovc
     JiQLVC5y'); waitfor delay '0:0:12' -- 07-12-2016 02:23:17jxrjqovc
     AWEDG3bI')); waitfor delay '0:0:12' -- 07-12-2016 02:23:18jxrjqovc
     9RC5d3Gc';select pg_sleep(18); -- 07-12-2016 02:23:19jxrjqovc
     vagrIKO0');select pg_sleep(18); -- 07-12-2016 02:23:20jxrjqovc
     t84CNDSt'));select pg_sleep(18); -- 07-12-2016 02:23:20jxrjqovc

Til oversigt