Udbud af vindmølleandele i 
Holmen II Vindkraft I/S

Holmen II Vindkraft I/S udbyder andele under køberetsordninger i henhold til §§ 13-17 i Lov om fremme af vedvarende energi, lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016, (herefter kaldet VE-loven) med overskriften ”Køberet til vindmølleandele for lokale borgere”.

Køberetten giver lokale borgere ret til at købe andele til kostpris og dermed blive medejere af op til 20 % af vindprojektet, der bliver opført ved på Holmen i Ringkøbing-Skjern kommune.

Det samlede projekt består af 6 stk. 3,45 MW vindmøller placeret på Holmen, som er beliggende ca. 2 km vest for Hemmet ved den sydlige del af Ringkøbing Fjord. (se kort i udbudsmaterialet).

Køberet

Ejerandele kan erhverves af enhver borger, som på tidspunktet for udbuddet er fyldt 18 år, og som er bopælsregistreret i CVR på en adresse i en afstand af op til 4,5 km fra opstillingsstedet (nærmeste vindmølle oversigtskort bilag C) har forkøbsret til køb af 50 andele (herunder lejere, andelshavere i boliger, hjemmeboende børn, ægtefæller m.v.).

Overstiger de indkomne bud antallet af udbudte ejerandele, fordeles andelene inden for 4,5 km. Såfremt alle andel ikke sælges til borgere inden for 4,5 km, skal overskydende andele tilbydes alle borgere over 18 år i Ringkøbing-Skjern kommune. Her gælder de samme retningslinjer som ovenfor nævnt.

Salg af andele

Der udbydes 15.435 andele af 1.000 kWh under VE-lovens køberetsordning.

Andelene udbydes til kostpris 3.170 kr.

Der kan forlods købes 50 andelene af naboer med bopæl i en afstand af 4,5 km fra nærmeste mølle.
Andele der ikke sælges inden for 4,5 km fra nærmeste mølle kan herefter købes af alle borgere med bopæl i Ringkøbing-Skjern kommune.

Der kan afgives bindende bud på køb af andele indtil sidste frist 20. december 2017.

Købet har først virkning ved indbetaling af den fulde kostpris på 3.170 kr. pr. andel. 

Når alle andele er fordelt indkaldes andelshaverne til interessentskabsmøde, hvor de fremlagte I/S vedtægter, fuldmagt og projektkontrakt gennemgås, og der vælges en ny ledelse.

Forslag til I/S vedtægter kan ses i udbudsmaterialet.

Offentligt informationsmøde

Der afholdes orienteringsmøde om køberetten onsdag den 8. november kl. 19.00 i Hemmet Aktivitets- & Kulturhus, Sdr. Viumvej 2A, 6893 Hemmet.

Spørgsmål

Har du spørgsmål om projektet er du velkommen til at kontakte Danmarks Vindmølleforenings konsulent Jens Peter Hansen på tlf. 2448 1604 eller jh@dkvind.dk.

 

Udbudsmateriale

Se det samlede udbudsmateriale her

Spørg Danmarks Vindmølleforenings konsulenter
 
Få et uforpligtende tilbud på medlemskab af Danmarks Vindmølleforening
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft