Udbud af vindmølleandele i 
Lindø Vindmøllelaug I/S

Lindø Vindmøllelaug I/S udbyder andele under køberetsordninger i henhold til §§ 13-17 i Lov om fremme af vedvarende energi, lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016, (herefter kaldet VE-loven) med overskriften ”Køberet til vindmølleandele for lokale borgere”.

Køberetten giver lokale borgere ret til at købe andele til kostpris og dermed blive medejere af op til 20 % af vindprojektet, der af Energi Fyn Produktion A/S bliver opført på Odense Havneterminal i Kerteminde kommune.

Udover de obligatoriske 20 procent til naboer ifølge VE-loven, udbyder Energi Fyn Produktion A/S yderligere 10 procent af vind-mølleprojektet til de nærmeste naboer inden for en afstand af 1 km fra vindmøllerne, ligesom Energi Fyn tilbyder at stille sikkerhed for finansiering af de ekstra 10 procent af vindmølleanparter for naboer inden for en afstand af 1 km fra vindmøllerne.
Det samlede projekt består af 3 vindmøller af typen Vestas V117 3,3/3,45 MW med en totalhøjde på 149,9 m placeret som vist på kort i udbudsmaterialet.

Køberet

Ejerandele kan erhverves af enhver borger, som på tidspunktet for udbuddet er fyldt 18 år, og som er bopælsregistreret i CVR på en adresse i en afstand af op til 4,5 km fra opstillingsstedet (nærmeste vindmølle oversigtskort bilag C) har forkøbsret til køb af 50 andele (herunder lejere, andelshavere i boliger, hjemmeboende børn, ægtefæller m.v.).

Overstiger de indkomne bud antallet af udbudte ejerandele, fordeles andelene inden for 4,5 km. Såfremt alle andel ikke sælges til borgere inden for 4,5 km, skal overskydende andele tilbydes alle borgere over 18 år i Kerteminde kommune. Her gælder de samme retningslinjer som ovenfor nævnt.

Salg af andele

Køberetsordningen forpligtiger Energi Fyn Produktion A/S, til at der udbydes 20 % af det samlede projekt på 34.515 andele svarende til 6.903 andele til lokale borgere i Kerteminde kommune. Energi Fyn Produktion A/S udbyder yderligere 10 % af det samlede projekt svarende til 3.451 andele til naboer inden for 1 km fra vindmøllerne.

Andelene udbydes til kostpris 2.950 kr.

Der kan forlods købes 50 andelene af naboer med bopæl i en afstand af 4,5 km fra nærmeste mølle.
Andele der ikke sælges inden for 4,5 km fra nærmeste mølle kan herefter købes af alle borgere med bopæl i Kerteminde kommune.

Der kan afgives bindende bud på køb af andele indtil sidste frist 19. januar 2018.

Købet har først virkning ved indbetaling af den fulde kostpris på 2.950 kr. pr. andel. 

Når alle andele er fordelt indkaldes andelshaverne til interessentskabsmøde, hvor de fremlagte I/S vedtægter, fuldmagt og projektkontrakt gennemgås, og der vælges en ny ledelse.

Forslag til I/S vedtægter kan ses i udbudsmaterialet.

Offentligt informationsmøde

Der afholdes orienteringsmøde om køberetten onsdag den 13. december 2017 kl. 19.00 på Munkebo Idrætscenter, Mosevangen 2, 5330 Munkebo.

Se også informationsside fra EnergiFyn, der står for opførelse af vindmøllerne.

Spørgsmål

Har du spørgsmål om projektet er du velkommen til at kontakte Danmarks Vindmølleforenings konsulent Jens Peter Hansen på tlf. 2448 1604 eller jh@dkvind.dk.

 

Udbudsmateriale

Se det samlede udbudsmateriale her

Spørg Danmarks Vindmølleforenings konsulenter
 
Få et uforpligtende tilbud på medlemskab af Danmarks Vindmølleforening
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft