Udbud af vindmølleandele i
Nøjsomheds Odde Vindkraft I/S

Nøjsomheds Odde Vindkraft I/S udbyder andele under køberetsordninger i henhold til §§ 13-17 i Lov om fremme af vedvarende energi, lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016, (herefter kaldet VE-loven) med overskriften ”Køberet til vindmølleandele for lokale borgere”. Køberetten giver lokale borgere ret til at købe andele til kostpris og dermed blive medejere af op til 20 % af vindmølleprojektet, der bliver opført ved Nøjsomheds Odde i Lolland Kommune. Det er en således en mulighed for lokalbefolkningen at blive medejere af et vindmølleprojektet.

Det samlede projekt består af 9 stk. 3,45 MW vindmøller placeret ved Nøjsomheds Odde (se kort i udbudsmaterialet).

Køberet

Ejerandele kan erhverves af enhver borger, som på tidspunktet for udbuddet er fyldt 18 år, og som er bopælsregistreret i CVR på en adresse i en afstand af op til 4,5 km fra opstillingsstedet (nærmeste vindmølle oversigtkort bilag C) har forkøbsret til køb af 50 andele (herunder lejere, andelshavere i boliger, hjemmeboende børn, ægtefæller m.v.).

Overstiger de indkomne bud antallet af udbudte ejerandele, fordeles andelene inden for 4,5 km. Såfremt alle andel ikke sælges til borgere inden for 4,5 km, skal overskydende andele tilbydes alle borgere over 18 år i Lolland kommune. Her gælder de samme retningslinjer som ovenfor nævnt.

Salg af andele

Der udbydes 21.555 andele af 1.000 kWh under VE-lovens køberetsordning.
Andelene udbydes til kostpris 3.050 kr.

Der kan forlods købes 50 andelene af naboer med bopæl i en afstand af 4,5 km fra nærmeste mølle.
Andele der ikke sælges inden for 4,5 km. fra nærmeste mølle kan herefter købes af alle borgere med bopæl i Lolland kommune.

Der kan afgives bindende bud på køb af andele indtil sidste frist 8. november 2017. Købet har først virkning ved indbetaling af den fulde kostpris på 3.050 kr. pr. andel.
Når alle andele er fordelt indkaldes andelshaverne til interessentskabsmøde, hvor de fremlagte
I/S vedtægter, fuldmagt og projektkontrakt gennemgås, og der vælges en ny ledelse.

Forslag til I/S vedtægter kan ses i udbudsmaterialet.

Offentligt informationsmøde

Der afholdes orienteringsmøde om køberetten onsdag den 27. september kl. 19.00 i Købelev Kulturcenter, Provstegårdsvej 11, 4900 Nakskov.

Spørgsmål

Har du spørgsmål om projektet er du velkommen til at kontakte Danmarks Vindmølleforenings konsulent Jørn Larsen på tlf. 5443 1322 eller jl@dkvind.dk.

 

Udbudsmateriale

Se det samlede udbudsmateriale her

Spørg Danmarks Vindmølleforenings konsulenter
 
Få et uforpligtende tilbud på medlemskab af Danmarks Vindmølleforening
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft