Plangrundlag og tilladelser

Projektet er endeligt godkendt af Ikast-Brande kommune via Lokalplan nr. 331 samt udarbejdet kommuneplantillæg 44 med VVM-redegørelse den 26. juni 2017.

Se den endelige godkendelse fra Ikast-Brande kommune af vindmølleprojektet samt bilag her

Tilsvarende er projektet endeligt godkendt af Vejle kommune via Lokalplan nr. 1223 samt udarbejdet kommuneplantillæg 36 med VVM-redegørelse den 29. juni 2017.

Se den endelige godkendelse fra Vejle kommune af vindmølleprojektet samt bilag her

Ikast-Brande kommune har 9. oktober 2017 udstedt byggetilladelse til om opstilling af seks vindmøller, og Vejle kommune har ligeledes 9. oktober 2017 udstedt byggetilladelse til opstilling af fire vindmøller.

 

Læs mere

Om planlægning for vindmøller og reglerne for opstilling af vindmøller

Om naboskab til vindmøller

Vindinfo

Statslig information om vindmøller

Energinet.dk

Videnblad om køberetsordningen

 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft