Erfa- og informationsmøde
for mølleejere

En temadag tilrettelagt specielt for - og af - mølleejere

Fredag den 21. september 2018 kl. 9-16
hos Lindø i Munkebo

Kom til en erfa-dag i nye rammer, der bl.a. byder på en spændende rundvisning på Lindø Offshore Renewables Center (LORC).

Løbende erfaringsudveksling mellem møllejere og en kontinuerlig kontakt til foreningens tekniske konsulenter er yderst værdifuld for såvel mølleejere som foreningen. Med god vidensdeling står vi stærkere og den enkelte kan spares for store omkostninger og ærgrelser.

Alle mølleejere har her mulighed for erfaringsudveksling med ejere af møller af samme fabrikat og ydelse.

 

Program


 

8.30–10.30

Indskrivning, kaffe og rundstykker


 

9.00–10.00

Rundvisning på LORC

OBS! Rundvisningen er fuldtegnet.
Der bliver måske indsat en ekstra bus, så sæt dig på venteliste hertil, hvis du er interesseret.

LORC har givet os lov til at besøge området Lindoe Component and Structure Testing. Vi bliver kørt i bus fra parkeringspladsen, så hvis du skal med på rundvisningen bedes du komme til indskrivning senest kl. 8.45.

Alle deltagere skal forhåndsgodkendes. Tilmelding nødvendig. Bemærk begrænset antal pladser – først til mølle.

På LORC laves bl.a. funktionstest på naceller


 

10.30-10.40

Velkomst

Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening, byder velkommen og fortæller om vigtigheden af erfaringsudveksling.10.40–11.00

Præsentation af LORC

Direktør Torben Lorentzen, Lindø Offshore Renewables Center, fortæller kort om, hvad der sker på LORC.


 

11.00-11.20

Erfaringer med drift af mange møller
- særligt med hensyn til lange serviceaftaler

En repræsentant for Eurowind A/S, et ejer-, drift- og administrationsselskab med mange MW i både ind- og udland, deler af sine erfaringer, særligt med fokus på lange serviceaftaler.


 

11.20-11.40

Erfaringer med to generationer af møller
- før og nu med lange serviceaftaler

Morten Vanggaard deler af sine erfaringer med ejerskab og drift af hhv en 750 kW og en 2 MW mølle.


 

11.40-12.10

Inspektion af vinger

Det kan betale sig at holde øje med vingernes tilstand. Vedligeholdelse og nødvendige reparationer forlænger levetiden og slid på forkanterne forringer elproduktionen.

Vi ser på problemerne samt mulighederne for at opdage dem i tide.

Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter præsenterer mulige inspektionsmetoder, hvorefter tre udbydere af vingeinspektioner sidder klar i panelet til at besvare spørgsmål fra deltagerne.


 

12.00-13.00

Frokost


 

13.10-13.45

Reparationsløsninger på vinger ved slid og skader

Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsuelnter præsenterer produkter og metoder, hvorefter tre leverandører sidder klar i panelet til at besvare spørgsmål fra deltagerne.


 

13.45-14.15

Tilfredshed med servicefirmaer

Danmarks Vindmølleforenings konsulenter præsenterer resultatet af årets tilfredshedsundersøgelse og beretter om nyheder på den tekniske front.


 

14.15-14.45

Kaffe


 

14.45-16.00

Erfaringsudveksling i erfa-grupperne

Denne del af mødet foregår i mindre grupper afhængig af møllens fabrikat og størrelse.

Foreningens tekniske konsulenter deltager i møderne og har forberedt spørgsmål, der er relevant for de enkelte fabrikater og årgange.

Repræsentanter for Vestas, SiemensGamesa og Nordex vil være til stede under dele af erfamøderne for spørgsmål.


 

Praktiske oplysninger

Tid

Fredag den 21. september 2018

Sted

LINDØ port of ODENSE A/S
Kystvejen 100,, 5330 Munkebo

Pris

kr. 550,- kr. inkl. forplejning
Arrangementet er kun for medlemmer af Danmarks Vindmølleforening


   

Erfadag 2017

Se præsentationer fra erfamødet 2017

Danmarks Vindmølleforeings erfa- og informationsdag for vindmølleejere

Derfor erfamøde

Læs begrundelsen for mødet i lederen 11/12

Erfa-grupper

Se erfa-grupper og kontaktpersoner

Hvad synes DU, vil skal snakke om?

Har du forslag til emner, kan de tages op i erfagrupperne på årsmødet eller ved kontakt til din erfa-gruppe kontaktperson.

 

 

 
 

OBS! Rundvisningen er fuldtegnet.
Der bliver måske indsat en ekstra bus, så sæt dig på venteliste hertil, hvis du er interesseret.

OBS. Kun betaling med dankort (ikke Mastercard)