Vindtræf 2013

2. november 2013 hos LM Wind Power

Se program

Tema: Vinger - holdbarhed og effektivitet

Nye problemer med gamle vinger

Hvor længe holder vindmøllevinger? Hvordan holder vi øje med vingernes tilstand? Hvordan sikrer vi os at de eksisterende vinger holder længst muligt?

Strange Skriver, Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter

Se præsentation

Service på vinger

Reparation af forkanter. Udskiftning af vingewirer. Udskiftning af lyn- og drænreceptorer.

Niels Therkildsen, direktør, og Henrik Sixhøj, sælger, Total Wind Blades ApS

Se præsentation

De nye vindmøllevinger fra LM Wind Power

Hvordan nye vinger er effektive i en fleksibel supply chain.

Frank Virenfeldt Nielsen, VP Business Development& Strategic Alliances, LM Wind Power

Præsentation følger snarest

Fremtidens vindmøllevinger
- når vind globalt leverer over 10 % af vores el

Fremtidens udfordring er store vindmøllevinger, som stadig holder den slanke linje.
Det kan bl.a. opnås ved indbygning af mere og mere avancerede egenskaber, som f.eks. for-krumning og strukturel kobling mellem udbøjninger kombineret med passiv og aktiv kontrol ud langs vingen.

Flemming Rasmussen, Head of Section Aeroelastic Design, DTU Wind Energy

Se præsentation

Tema: Vindmøller - landskab og dyreliv

Placering af vindmøller i forhold til natur- og landskabsinteresser

Danmark er et lille og tæt befolket land og kampen om arealer til vores forskellige gøremål stor.
Det danske plansystem bruges til at udpege og afveje arealinteresser i forsøget på at vælge de bedste løsninger.
Afspejler kommuneplanerne en velbegrundet og saglig interesseafvejning? Hvordan vælger vi de rigtige steder til placering af vindmøller?

Kristian Ditlev Frische, biolog, planlægningskonsulent, Danmarks Vindmølleforening

Se præsentation

Vindmøller, fugle og flagermus

Påstande om, at et stort antal fugle og flagermus bliver slået ihjel af vindmøller, fylder meget i debatten om den rigtige placering af vindmøller. Potentielle placeringer synes at blive afvist på formodninger. Der er behov for en reel risikovurdering og information om fakta.

Peter Jacob Jørgensen, biolog, planlægger, PlanEnergi

Se præsentation

Miljøministeriet og den rigtige placering af vindmøller

Naturstyrelsens arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning kom sidste år med
en række anbefalinger bl.a. om forholdet mellem vindmølleplaceringer og natur- og
landskabsinteresser. Naturstyrelsen har fulgt op med en række initiativer. Hvad er status?

Niels Bjørkbom, kontor-/områdechef Det åbne land, Naturstyrelsen, Miljøministeriet

Se præsentation

Vindkraften i dansk og europæisk politik

Hvilke politiske beslutninger er nødvendige? Hvor er de klare og langsigtede mål for Europa? Hvornår får vi et tvær-europæisk elnet? Hvad gør vi med afgifts- og kvotesystemet?

Thomas Becker, direktør, European Wind Energy Association, EWEA

Ingen præsentation

 

Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2013 Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2013Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2013 Jan Hylleberg på Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2013 Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2013 Thomas Becker, EWEA, på Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2013 Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2013