Vindtræf 2012

3. november 2012 hos Siemens Wind Power i Brande

Se program

Fremtidens vindmøller

Hvor meget større bliver fremtidens vindmøller?
Bliver de uden gear? Kan prisen pr. produceret kWh sænkes?
Et tilbageblik på 25 års teknologisk udvikling.
Hvor kommer de næste store spring?
Henrik Stiesdal, teknologichef, Siemens Wind Power

Ingen præsentation

Vindkraftens markedsværdi

Energinet.dks arbejde med indpasning af vindkraft i det danske elsystem og sikring af gode markedsforhold
og høj forsyningssikkerhed.
Det hævdes ofte, at vi forærer vindmøllestrøm til nabolandene. Hvad er fup og fakta?
Torben Glar Nielsen, eldivisionsdirektør, Energinet.dk

Se præsentation

Vindkraftens værdi for mølleejerne

Økonomien i ejerskab af vindmøller set i lyset af de nye afregningsregler.
Per Nielsen, direktør, Energi og Miljødata og konsulent i Danmarks Vindmølleforening

Se præsentation

Den gode proces I:
Erfaringer med kommuneplan 2009

Hvor mange placeringer er klar og hvor mange nye skal findes til de 1800 MW, der skal opføres på land inden 2020?
Erfaringer fra 4 år med ”Rejseholdet”; Miljøministeriets Vindmøllesekretariat, der rådgiver kommunerne om vindmølleplanlægning: Hvordan får kommunen en god rolig planlægningsproces med lokal opbakning?
Kåre Albrechtsen, sekretariatschef, Miljøministeriets Vindmøllesekretariat

Se præsentation

Den gode proces II:
Hvordan skal kommunerne gribe sagen an ved kommuneplan 2013?

Vindmølleplanlægning er nu en fast del af kommuneplanlægningen.
Hvordan skal kommunerne gribe sagen an?
Har Folketinget givet kommunerne de nødvendige planlægningsrammer?
Carsten Kissmeyer, borgmester, Ikast-Brande kommune

Se præsentation

Støj fra og om vindmøller I: Støjbelastning og regler

Hvad kan der maksimalt være af støj fra vindmøller hos naboer? Hvor stor er støjbelastningen i forhold til andre støjkilder?
Den nye støjbekendtgørelse har nu været gældende i knap et år. Hvordan vurderer Miljøstyrelsen den danske lovgivning om støj fra vindmøller set i lyset af erfaringerne?
Jørgen Jakobsen, civilingeniør, Miljøstyrelsen, Miljøministeriet

Se præsentation

Støj fra og om vindmøller II: Helbredseffekter af vindmøllestøj?

National og international viden om vindmøllestøj og helbredet.
Hvor stor er støjbelastningen?
“Wind Turbine Syndrome” - findes det? Og hvad er det?
Er der et særligt helbredsproblem forbundet med støj fra vindmøller? Kan man blive syg af at bo i nærheden af vindmøller?
Mads Klokker, klinikchef, Rigshospitalet

Se præsentation

Energiaftalen og vindkraften

Folketinget har med energiaftalen besluttet bindende mål for vindkraft i Danmark de kommende år. Hvordan skal denne udbygning styres. Hvilke lovgivningsmæssige rammer skal regulere udbygningen?
Hvad forventer regeringen af kommunerne?
Bliver beslutningen om vindkraftudbygning fulgt op af statslig information om vindkraft og placering af nye vindmøller på land og hav?
Steen Gade, energi- og klimaordfører for SF, formand for Klima-, Energi- og Bygningsudvalget

Ingen præsentation

 

Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2012 Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2012 Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2012 Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2012 Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2012 Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2012 Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2012 Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2012