Vindtræf 2017

Lørdag den 4. november 2017
hos LM Wind Power i Lunderskov

Fra Lunderskov Møbelfabrik til LM Wind Power
Der sidder vinger fra LM Wind Power i en femtedel af verdens
vindmøller.
• En dansk erhvervshistorie
• Nyeste teknologi og materialer
• Fremtiden med General Electric
Søren Høffer, vice president, sales and marketing

Landvind: Potentiale og udnyttelse
Udviklingen i Danmarks landområder, de fremtidige potentialer og muligheder for landvind og udfordringer i samspillet med lokalområde, plansystem og udbudsprocedurer.
Christian Achermann, landskabsplanlægger, Urland

Status på kommunernes planlægning
• Regeringens planlægningsudvalg.
• De fire VE-ordninger.
• De sociale mediers rolle - udfordring og muligheder.
• Den fremtidige planlægningsproces.
Anton Gammelgaard, konsulent, VidenOmVind, og
Jens Peter Hansen, energipolitisk/økonomisk konsulent, Danmarks Vindmølleforening

Resultater af skatte- og afgiftsanalysen
Som led i Energiaftalen fra 2012 blev det aftalt at gennemføre en analyse af afgifter og tilskud på energiområdet. Den sidste af de seks delanalyser blev offentliggjort i sommer, og de politiske beslutninger, der tages på baggrund af analyserne, vil være helt centrale for udviklingen af et fremtidigt dansk energisystem med øget elektrificering og stigende brug af vindkraft til varme og transport.
Jens Holger Helbo Hansen, chefkonsulent, Skatteministeriet

Den nye udbudsordning for landmøller
Den nye ordning for landvind, åben-dør havvind og solceller samt regeringens visioner for det kommende energiforlig.
Rasmus Zink Sørensen, specialkonsulent, Center for Energiressourcer, Energistyrelsen

Energipolitisk debat
Hvad skal en ny bred energiaftale for perioden efter 2020 indeholde?
Hvilken rolle vil vindkraften spille i fremtidens danske energisystem?
Paneldebat med deltagelse af
• Søren Egge Rasmussen, energiordfører for enhedslisten og medlem af folketingets.
Se partiets Energi Vision 2040
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg
Knud Erik Andersen, CEO, EuropeanEnergy
• Jens Holger Helbo Hansen, chefkonsulent, Skatteministeriet
• Christian Achermann, landskabsplanlægger, Urland

Rasmus Zink Sørensen, Energistyrelsen, på Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2017 4. november hos LM Wind Power

Anton Gammelgaard, VidenOmVind, på Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2017 4. november hos LM Wind Power

Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten, på Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2017 4. november hos LM Wind Power

Paneldebat på Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2017 4. november hos LM Wind Power

Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 2017 hos LM Wind Power i Lunderskov
 

Se programmet