Vindtræf 2011

5. november 2011 hos Vestas i Skejby ved Aarhus

Se program

Hvor længe lever en vindmølle?

Danske vindmøller har en designlevetid på 20 år. Men hvordan ser virkeligheden ud? Mange af de møller, der står i Danmark, nærmer sig hastigt den runde fødselsdag. Hvor længe skal vi regne med, det kan betale sig at producere med dem?
Hvordan er erfaringerne med møllernes tekniske tilstand?

Strange Skriver, teknisk konsulent, Danmarks Vindmølleforening

Se præsentation

Hvor meget må naboer kunne høre en vindmølle?

Vindmøllerne har i mange år skullet overholde faste grænseværdier for støj.
Før vindtræffet blev bekendtgørelse om støjgrænser for lavfrekvent støj sendt i høring. Hvad betyder det i praksis?
Miljøstyrelsen redegør for lovgivningen.

Jørgen Jakobsen, specialkonsulent, Miljøstyrelsen, Miljøministeriet.

Se præsentation

Vindkraftudbygningen i Danmark – og globalt

Status for vindkraftudbygningen i 2010 og prognose til 2015 med særlig fokus på mulighederne i landene omkring Danmark, herunder forholdet mellem udbygning på land og på havet nu og i fremtiden.
Hvordan er markedssituationen for Vestas og Siemens i dag?
Hvordan ser fremtiden ud for danske producenter og underleverandører?
Hvor mange arbejdspladser vil vi fremover kunne have i vindmølleindustrien i Danmark?

Birger T. Madsen, direktør, BTM Consult ApS – A part of Navigant Consulting

Se præsentation

Vindkraftens rolle i et CO2-frit europæisk elsystem

I marts 2011 offentliggjorde EU’s klimakommissær Connie Hedegaard en langsigtet ”klima-køreplan” for, hvordan Europa reducerer udledningen af drivhusgasser. Ifølge køreplanen skal den europæiske elsektor reducere sin CO2-udledning med 93-99% inden 2050.
Klima-køreplanen forventes at blive fulgt af en mere detaljeret langsigtet ”energikøreplan” fra EU-Kommissionen i november 2011.
Hvilken rolle ser EU-kommissionen for vindkraften?
Hvad er den europæiske industris forventninger? Hvad er mulighederne - også på kortere sigt - for den danske industri og det danske marked?

Christian Kjær, direktør, EWEA - European Wind Energy Association

Se præsentation