Vindtræf 2010

Lørdag den 6. november 2010 kl. 9.00-16.00 hos Risø DTU i Roskilde

Østerild og Høvsøre samt andre nye initiativer på Risø DTU

Præsentation af de eksisterende og nye prøvningsfaciliteter for prøvning af både vindmøller og komponenter til vindmøller. Vindafdelingen på Risø/DTU skal stå for det nye testcenter ved Østerild ligesom Risø står for Høvsøre.
Hvad er der brug for de nærmeste år af faciliteter til udvikling og afprøvning af både nye vindmøller og nye komponenter til vindmøller?
Kan Danmark fastholde den stærke position på området?

Peter Hjuler Jensen, programleder, Risøs vindafdeling

Se præsentation

Klimakommissionen og vindkraften

Kommissionens afsluttende rapport offentliggøres en måned før Vindtræf. Hvad blev hovedbudskabet?
Hvad gør vi så i Danmark?
Det er Klimakommissionens opgave at vise vejen frem efter den fossile æra og bl.a. komme med et bud på, hvordan andelen af vedvarende energi kan øges.
Hvordan ser kommissionen vindkraftens rolle?

Katherine Richardson, professor, formand for Klimakommissionen

Se præsentation

EUs mål for vedvarende energi

Midt på sommeren 2010 har alle EU’s medlemslande meldt ind, hvordan de vil nå EU’s VE-mål for 2020.
Hvilken rolle er hermed planlagt for vindkraft-udbygningen de næste ti år?
Hvordan ser Danmarks planer ud set fra Bruxelles?

Christian Kjær, direktør, European Wind Energy Association (EWEA)

Se præsentation

Tema: Økonomien i vindkraft

Er vindkraft dyr eller billig?
Hvad koster det at producere en kilowatt-time på en vindmølle?
Hvad koster det i forhold til andre teknologier?
Hvad er prisen for forbrugeren, når vindmøllestrøm samtidig presser markedsprisen? Hvordan ser den ærlige elregning ud?
Kan den grønne omstilling betale sig for elforbrugeren – og for samfundet?

Henrik Skotte, økonom, Danmark Vindmølleforening

Se præsentation

Fremtidens elmarked og vindkraften

Elmarkedet er i hastig udvikling mod større sammenhæng med Centraleuropa.
Der kommer flere og flere elkabler mellem landene. Samtidig er der en tiltagende bekymring for, om markederne nu også vil virke med stigende andele af vindkraft i det europæiske elsystem.
Hvor er vi på vej hen og hvilken betydning har det for vindkraften?

Stine Grenaa Jensen, chefkonsulent, Dansk Energi

Se præsentation

Energibeskatningsdirektivet i dansk og europæisk perspektiv

EU har fastlagt en overordnet målsætning om 20 % vedvarende energi i 2020.
Hvilken betydning har EUs CO2-kvoter for vindkraftens konkurrenceevne?
Hvordan er vindkraft og vedvarende energi stillet under EU’s energibeskatningsdirektiv?
Udnytter Danmark det spillerum som EU tillader for at fremme vindkraften?
Findes der tilgange og erfaringer i andre EU-lande som sikrer en retfærdig og miljømæssigt balanceret beskatning af de forskellige energikilder?

Mikael Skou Andersen, professor, Det europæiske Miljøagentur (EEA)

Se præsentation

Vindkraften og miljøet

Hvor ser miljøministeren de store udfordringer for udbygningen med vindkraft, så Danmark lever op til EU’s mål for vedvarende energi?
Har miljøministeren et bud på, hvordan regeringen vil gribe klimakommissionens budskab omkring den fremtidige udbygning med vindkraften an?
Hvilke væsentlige hensyn ved placering af vindmøller ser miljøministeren?

På grund af afbud fra miljøminister Karen Ellemann:
Svend Kofoed-Hansen, vicedirektør, by- og landskabsstyrelsen

Se præsentationer.