Vindtræf 2009

Lørdag den 7. november 2009 kl. 9.00-16.00 hos LM Glasfiber i Kolding

Globalisering og hvad så?

Muligheder og udfordringer for komponentleverandører i vindmølleindustrien.
De nye vindmøllevinger fra LM Glasfiber.
Michael Fenger, Commercial Director, LM Glasfiber

Se præsentationer.

VE-loven – hvordan virker den?

Værditabsordningen – er den blevet en ”vejsidebombe” mod nye møller? Hvordan har taksationskommissionerne vurderet mulige værditab?
Køberetsordningen – er den blevet et incitament?
Garantifonden v. oprettelse af lokale møllelav – er den taget i brug?
Erfaringer med ”den grønne ordning” med penge til kommunerne?
Energinet.dk administrerer de nye bestemmelser. Hvad er erfaringen med VE-loven efter de første 10 måneder?
Nicolaj Nørgaard Petersen, chef for markedsudvikling, Energinet.dk

Se præsentationer.

Den gode proces – borgerne, kommunerne og vindmølleplanlægningen

Vindmølleplanlægningen er nu kommunernes opgave.
Kommuneplan 2009 er starten for mange kommuner.
Hvordan ser det ud rundt om i landet?
Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning?
Christina Egsvang Føns, chefkonsulent, Kommunernes Landsforening

Se præsentationer.

Vindmølleplanlægning – hvor svært kan det være?

Det er ikke ligegyldigt hvordan vindmølleplanlægning gribes an og om politikerne går foran.
Erfaringer fra en kommune med mange vindmøller på vej.
Torben Nørregaard, borgmester, Ringkøbing-Skjern Kommune

Se præsentationer.

Mere vindkraft – hvad så?

Effektiv indpasning af vindkraftbaseret el i Danmark er en central opgave for det danske systemansvar.
Energinet.dks analyser anviser samfundsøkonomisk rentable virkemidler til indpasning af mere vindkraft.
Dorte Vinther, udviklingsdirektør, Energinet.dk

Se præsentationer.

Den rigtige vindkraftudbygning i Danmark

– hvor, hvornår, hvordan og hvor meget?
Vi har brug for mere vindkraft i Danmark. Hvordan får vi en langsigtet vindmølleplanlægning og en rolig, kontinuerlig udbygning?
Bæres den grønne førertrøje stadig i Danmark?
Jan Hylleberg, direktør, Vindmølleindustrien

Se præsentationer.

Den rigtige vindkraftudbygning i Danmark – hvad er prisen?

Hvad er den samfundsmæssige omkostning eller værdi ved udbygning med vindkraft i Danmark?
Henrik Skotte, økonom, Danmarks Vindmølleforening

Se præsentationer.

Farvel til den fossile æra

Hvad gør vi så? Hvad kan vi gøre i Danmark?
Det er Klimakommissionens opgave at vise vejen og bl.a. komme med et bud på, hvordan andelen af vedvarende energi kan øges.
Kommissionens afsluttende rapport næste år ventes at få stor betydning for danske klimapolitiske beslutninger.
Katherine Richardson, professor, formand for Klimakommissionen

Se præsentationer.

Klimaet og vindmøllerne

Hvordan kommer vi fra tanke til handling i klimapolitikken?
Regeringen har lovet at spille ud med en klimaplan i efteråret 2009. Hvad bør denne plan indeholde af målsætninger, og hvordan sikrer vi, at de også bliver realiseret.
Martin Lidegaard, formand for den grønne tænketank Concito.

Se præsentationer.