Vindmøller i udlandet

Tid: Torsdag den 8. oktober 2008
Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, Fredericia

Service, vedligeholdelse og udskiftning af komponenter

Udenlandske servicefirmaer og standarden for udført service
Strange Skriver, teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening

Se præsentation

Investering i møller i udlandet

Jan Christensen, FarWind Energy

Se præsentation

Juridiske aspekter ved investering i udenlandske vindmøller

Christian Sagawe, advokatfirmaet Sagawe & Klages, Hamborg

Finansiering af udenlandske møller. Er det muligt i en finanskrise?

Torben Sørensen, Ringkjøbing Landbobank

Se præsentation

Forsikring af møller i udlandet

Jan Petersen, Codan Forsikring

Se præsentation

Erfaringer i forbindelse med eftersyn af møller i udlandet

Strange Skriver, Danmarks Vindmølleforenings tekniske afdeling

Se præsentation

Betydning af skyggevirkninger i vindmølleparker

Lars Landberg, Garrad Hassan and Partners Ltd.

Se præsentation