Temadag om mini- og husstandsmøller

Information ekspertoplæg, debat, netværk og udstilling af møller

Tid: Fredag den 14. september 2012
Sted: Messe C i Fredericia

Udstilling af møller

Cirkel Energi
Easy vind
HS Wind
KVA Diesel
LS Stoker
Thy Møllen
Vejby Energi

Afregningsregler
Jørn Larsen, økonomirådgiver, Danmarks Vindmølleforening

Præsentation

Skatte og momsregler
Kirsten Cato Jensen, juridisk skatterådgiver

Præsentation

Godkendelse af husstandsmøller
Peggy Friis, Chef konsulent, DTU Vindenergi

Præsentation

Teknik og service
Strange Skriver, teknisk konsulent og akkrediteret til typegodkendelse af minimøller, Danmarks Vindmølleforening

Præsentation

Regler og fremgangsmåde for støjmåling af husstandsmøller
Bo Søndergaard, seniorkonsulent, Grontmijs lydafdeling Acoustica

Præsentation

Konkrete erfaringer
Hans Madsen, 22 kW Smedemestermølle siden 1981

Præsentation

Konkrete erfaringer
Anne og Tom Albertsen, Proven 11, 6 kW siden september 2010

Præsentation

Konkrete erfaringer
Anette Slesvig, Proven 11, 6 kW, siden juni 2011

Ingen præsentation

Produktionskontrol
Jørn Larsen, økonomirådgiver, Danmarks Vindmølleforening

Præsentation
Regneark til produktionskontrol

Vindressourcer og placering
Per Nielsen, direktør, Energi & Miljødata

Præsentation

Potentiale og politiske perspektiver
Anders Bøge, formand for teknik- og miljøudvalget i Skive Kommune

Præsentation