Orienteringsmøde om vindmøller i udlandet

Tid: Torsdag den 14. oktober 2010
Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, Fredericia

Service, vedligeholdelse og administration af tyske projekter

Hvilke vedligeholdelsesproblemer ser vi oftest?
Sker der nyt omkring vedligeholdelse af vindmøller?
Klaus Krueder, Voith Industrial Services Wind, Tyskland

Se præsentation

Administration af tyske projekter efter tysk lovgivning

Reinhard Hermann, Dantax Flensborg

Se præsentation

Hvad skal man være opmærksom på ved investering i vindmølleprojekter i udlandet?

Holder vindberegningerne i projekterne i virkeligheden?

Per Nielsen, EMD

Se præsentation

Skattemæssige faldgruber ved investeringer i vindmølleprojekter i udland

Anja Svendgaard Dalgas og Rene Møller Jensen, Deloitte

Se præsentation

Investering i vindmøller i Polen – Et nyt marked?

Mikael Jensen, Danish Windpower

Se præsentation

Investering i og finansiering af møller i Tyskland

Henrik Holst Elstrøm, Jyske Bank

Se præsentation

Juridiske aspekter ved investering i vindmøller i Tyskland

Carsten Brink, Advokatfirmaet Lund, Elmer og Sandager

Se præsentation