Tysk grænsebom for dansk vind-el nu i EU’s søgelys

De tyske begrænsninger i import af vindproduceret el fra Danmark er nu i EU-kommissionens søgelys. Det oplyste EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, på et møde i Århus 15. januar.

Den tyske afvisning af dansk vind-el har medvirket til at presse markedsprisen for elektricitet fra danske vindmøller ned på et rekordlavt niveau. Når de tyske import-restriktioner har vakt EU-kommissionens interesse, skyldes det, at de - udover at være konkurrenceforvridende - kan være en grundlæggende hindring for den kommende energiunion i EU, sagde EU’s danske konkurrencekommissær.

Akkompagneret af samme dags nyhed om, at vindkraft har sat endnu en verdensrekord ved i 2015 at dække over 42% af det danske elforbrug, noterede Margrethe Vestager, at også COP21 i Paris havde sendt et afgørende signal til investorer og beslutningstagere.

På EU-plan arbejder Den europæiske Investeringsfond for både VE-udbygning og infrastruktur til samme, tilføjede hun. EU-kommissionen håber, at den varslede reviderede CO2-kvoteordning vil tilskynde til at skifte fra fossil til vedvarende energi. Endelig er forskning og udvikling samt den kommende energiunion central for EU-kommissionen.

Hvad angår energiunionen pegede Margrethe Vestager på, at når vindkraft i perioder dækker 140% af det danske elforbrug, er det et eksempel på, hvor afgørende det er, at elektriciteten kan flyde frit over grænserne. Derfor er det nødvendigt for kommissionen, at håndhæve konkurrencereglerne og sørge for, at VE får lov at konkurrere på fair vilkår.
Derfor holder EU’s konkurrencekommissær ifølge eget udsagn ”et vågent øje” med de tyske begrænsninger, der har holdt danske vindproduceret el ude i over halvdelen af tiden, for at konstatere, om afvisningen af danske strøm har en reel årsag, eller der er tale om ”snyd og humbug”, som Margrethe Vestager kaldte det. Og hun vil finde ud af det, forsikrede hun, fordi forudsætningen for realiseringen af EU’s energiunion er, at elektricitet kan flyde frit over grænserne.

Vicedirektør i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke betegnede det danske afgiftssystem som en ”snubletråd” på vejen til fornuftig energiudnyttelse. Fjernvarme rummer enestående mulighed for effektiv samproduktion af el og varme. Men tåbelige afgifter betyder, at man for tiden fyrer med afgiftsfri træpiller af tvivlsom klimamæssig værdi, hvor billig og forureningsfri vindkraft er holdt ude på grund af høje afgifter.

Margrethe Vestager medgav, at det danske afgiftssystem kunne sammenlignes med en ”køkkenmødding”, forstået på den måde, at det består af mange lag opbygget gennem mange årtier, som det kan være svært at manøvrere i. Derfor satte den forrige regering et afgiftseftersyn i gang, som man nu afventer det første resultat af.

Kontorchef i Energistyrelsen Marie Louise Hede oplyste, at energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har bebudet den første rapport om afgifterne i indeværende kvartal.

Margrethe Vestager fortalte, at hun som mange andre er vokset op i et hjem, hvor det nærmest var en dødssynd at bruge elektricitet til varme. I dag, hvor ren og billig vind-el er til rådighed i stort omfang, har situationen ændret sig, og der er efter hendes mening brug for en mentalitetsændring, fordi el til varmeformål er vejen til den grønne omstilling.

På spørgsmål om, hvordan hun som EU’s konkurrencekommissær ser på, at der ydes mere end fire gange så meget i statsstøtte til fossil energi som til vedvarende energi, svarende Margrethe Vestager, at hun er ”ekstremt opmærksom på, at statsstøtte ikke må være konkurrenceforvridende eller overkompensere”. Hun kunne ikke mindes, at EU har set på kul i konkurrencesammenhæng, men sagde, at det ikke er givet, at træpiller har de rigtige afgiftsvilkår. Det blev også svaret til spørgsmålet om fornuften i, at de betales 77 øre/kWh for strøm fra nye havmøller, mens velfungerede møller på over 20 år risikerer nedlæggelse, fordi de 12-13 øre/kWh, som de afregnes med, ikke dækker drift- og vedligeholdelse.