Temadag om mini- og husstandsmøller

Tid: Fredag den 23. september 2011
Sted: Fredericia Messecenter

Artikel med omtale af arrangementet, Naturlig Energi oktober 2012

Kommunernes planlægning, regler og godkendelser

Kåre Albrechtsen, leder af Miljøministeriets vindmøllesekretariat

Se præsentation

Afregningsregler, herunder den nye "solcelle-regel"

Jørn Larsen, økonomirådgiver i Danmarks Vindmølleforening 

Se præsentation

Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller

Per Nielsen, direktør i EMD 

Se præsentation

Godkendelsesregler 

Peggy Friis, chefkonsulent, Risø DTU og Strange Skriver, teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening

Se præsentation

Produktionserfaringer

Carl Jakobsen, lektor og civ. ing., Århus Ingeniørhøjskole

Se præsentation

Et nyt Testcenter 

Jane Kruse, informationsansvarlig, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Se præsentation

Vindens og vindmøllens effekt og energi

Peggy Friis, chefkonsulent, Risø DTU

Se præsentation

Nettilslutning

Søren Friismose Jensen, afdelingen for miljø-, forskning og udvikling, Energinet.dk

Se præsentation