Temamøder: Nyt vindmølleprojekt

Fredag den 24. april 2015 i Frederica

Er der stadig gode indtjeningsmuligheder ved etablering og drift af vindmøller?

Hent programmet i pdf.

Præsentationer fra oplægsholdere

Hvad koster det at producere en kWh med en ny vindmølle?
Bliver møllerne stadig mere effektive?
Trine Dalsgaard, Sales Director, Vestas Wind System
Gurli Held, Head of Sales DK, Senior Technical Sales Manager, Siemens Wind Power

Afregning og pristillæg: Hvad kan en ny mølleejer se frem til?
Markedsprisen for el og vindmølleejernes afregningspris de kommende år.
Henrik Skotte, politisk/økonomisk konsulent, Danmarks Vindmølleforening
Niels Dupont, direktør, Vindenergi Danmark

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller?
Med lave markedspriser ved salg af vindmøllestrøm: Hvilke vindmæssige placeringer og økonomiske rammer er nødvendig med den aktuelle lave afregningspris?
Jørn Larsen, økonomirådgiver, Danmarks Vindmølleforening
Torben Sørensen, afdelingschef, Ringkøbing Landbobank

Erfaringer fra arbejdet med VE-lovens værditabsordning
Taksationskommissionens vurderinger af værditab.
Bent Ole Gram Mortensen, professor, Sydjysk Universitet, formand for taksationsmyndigheden

Husprisundersøgelse af værditab nær vindmøller
Hvad fortæller Københavns Universitets undersøgelse og hvad kan den bruges til?
Thomas Lundhede, lektor, Københavns Universitet

Hvad må kommunerne?
Planlægning og beslutninger om placering af vindmøller er reguleret af lovgivning.
En del kommuner ønsker at beslutte særlige rammer eller stille nye krav. Hvad må de og hvad må de ikke?
Kristian Ditlev Frische, planlægningskonsulent, Danmarks Vindmølleforening

Hvordan ser KL og kommunerne planlægningsopgaven?
Folketinget har besluttet bindende mål for vindkraft og det er nu kommunernes opgave at beslutte de rigtige placeringer til vindmøller.
Hvordan ser KL planlægningsopgaven?
Hvilke udfordringer møder kommunerne?
Jørn Pedersen, borgmester i Kolding og formand for Teknik og Miljøudvalget i Kommunernes Landsforening

Se også

Læs mere om planlægning for vindmøller

Læs mere om økonomi i vindmøller

 
Brug Danmarks Vindmølleforenings konsulenter