Temamøde: Nyt vindmølleprojekt

Tirsdag den 26. april 2016 i Fredericia

Hent programmet i pdf.

Præsentationer fra oplægsholdere


 

De økonomiske og politiske rammer for nye vindmøller

Afregning og pristillæg - hvordan ser Energistyrelsen fremtiden efter 2017?
Hvilke lovgivningsmæssige rammer sætter EUs nye statsstøtteregler?
Kan PSO-systemet opretholdes? Udbud - hvordan?

Stine Roland Knudsen, fuldmægtig, Center for Energiressourcer, Energistyrelsen


 

Omkostningseffektive støtteformer til VE-teknologier

Afgifts- og tilskudsanalysens overvejelser om, hvordan man gennemfører den grønne omstilling billigst muligt.

Jens Holger Helbo Hansen, chefkonsulent, Skatteministeriet


Hvor mange nye vindmøller skal vi have på land?

Hvor meget vind det giver det mening at have i et dansk energisystem?
Hvor meget er der plads til på land i Danmark?
Energinet.dk har bl.a. analyseret samfundsinteressen i opkøb af ejendomme for at gøre plads til vindmøller.

Carsten Vittrup, Energianalyse, Energinet.dk


 

Vindmøllesektoren på vej ud i nyt land

Vindmølleplaceringer, landskab og lokalsamfund skal ses i sammenhæng.
Vindmølleprojekter kan bruges som løftestang for ny sammenhængende planlægning af natur-, landskabs- og rekreative oplevelser, som løfter de omkringliggende nærmiljøer.
Skal vindmølleopstilleren forholde sig til en ny anderledes rolle som generator for ny lokal udvikling?

Christian Achermann, landskabsplanlægger, URLAND


 

Den rigtige placering i det åbne land

Vindmøller er ny nødvendig infrastruktur. Har kommunerne de rigtige redskaber til en samlet planlægning, hvor vindmøllerne bliver placeret de absolut bedst egnede steder?
Er det også i fremtiden kommunerne, der skal planlægge for store anlæg i det åbne land? Hvordan ser KL og kommunerne opgaven?

Carsten Kissmeyer, borgmester i Ikast-Brande Kommune og medlem af KLs Teknik- og Miljøudvalg


 

 

Se også

Læs mere om planlægning for vindmøller

Læs mere om økonomi i vindmøller

 
Brug Danmarks Vindmølleforenings konsulenter
 

Se programmet for Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 2. april 2016 her

Se programmet for Danmarks Vindmølleforenings vindtræf 2016 hos Siemens i Brande