Erfa- og informationsmøde for mølleejere

110 medlemmer deltog i Danmarks Vindmølleforenings temadag tilrettelagt specielt for - og af - mølleejere

Fredag 27. september 2013 på Vingsted Hotel- og Konferencecenter ved Vejle

Emnerne på dagen var formuleret af medlemmerne på
fabrikatgruppemøderne i forbindelse med årsmødet.

Se programmet i pdf

Teknisk konsulent Steen N. Buss følger op på vingeproblematikker på Danmarks Vindmølleforenings erfadag for vindmølleejere

110 medlemmer deltog på Danmarks Vindmølleforenings erfadag for vindmølleejere

110 medlemmer deltog på Danmarks Vindmølleforenings erfadag for vindmølleejere

Gruppemøde på Danmarks Vindmølleforenings erfadag for vindmølleejere 27. september 2013

Erfamøde 2012

Se program og præsentationer fra erfamødet 2012

Derfor erfamøde

Læs begrundelsen for mødet i lederen 11/12

Erfa-grupper

Se erfa-grupper og kontaktpersoner

Oplæg

Service og serviceaftaler

Tilsyn og vedligehold

Forsikringer

Erfaringsudveksling i erfa-grupperne

Referat af mødet i gruppen for