Temadag om mini- og husstandsmøller

Fredag den 27. november 2009 i Middelfart

Velkomst

Jørgen Lemming, chefkonsulent, Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller, Risø DTU

Se præsentation

Asbjørn Bjerre, direktør, Danmarks Vindmølleforening

Se præsentation

Vindforhold for små vindmøller (potentiale)

Per Nielsen, direktør og leder af vindafdelingen, EMD

Se præsentation

Udvikling af forskellige teknologier og koncepter i Danmark

Christian Bak, seniorforsker, Risø DTU

Se præsentation

Danske og internationale regler og standarder for teknisk godkendelse

Jørgen Lemming og Peggy Friis, chefkonsulenter, Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller, Risø DTU

Se præsentation
Se præsentation

Godkendelse og afprøvning

Strange Skriver, teknisk konsulent, Danmarks Vindmølleforening

Se præsentation

Tekniske nettilslutningskrav for små vindmøller

Søren Friismose Jensen, senioringeniør, Energinet.dk

Se præsentation

Planlægning og kommunale godkendelser og støjkrav

Kåre Albrechtsen, leder af Miljøministeriet vindmøllesekretariat

Se præsentation

Erfaringer fra Sverige med små vindmøller

Erika Thorstensson, vindkraftafdelingen på Gotlands Universitet

Se præsentation

Rapport om minimøller i byer

Camilla Hay, Ea Energianalyse

Se præsentation

Økonomi og afregningsregler for strøm

Henrik Lawaetz, akademiingeniør, Energistyrelsen

Se præsentation

Nyt fra interessegrupper

Hugo Hviid, kontaktperson for Danmarks Vindmølleforenings husstandsmøllegruppe, og Hans Ole Lørup, Gaia-Wind, repræsentant for brancheforeningen for husstandsvindmøller

Se præsentation
Se præsentation

Links til rapport

Urban Wind Energy- State of the Art 2009, Christina Beller, Risø DTU