Vindtræf 2018

Dato, sted og program er endnu ikke fastlagt.