Arbejdsområder

Vi kan tages med på råd i alle faser af et vindmølleprojekt – fra idéfasen, til etablering, drift og nedtagning.

Her er eksempler på arbejdsområder:

 • Visualiseringer (se produktblad)

 • Produktionsberegninger (fra husstandsmøller til vindmølleparker) (se produktblad)

 • Design af opstillingsmønster

 • Beslutningsgrundlag til valg af mølletype

 • Beregning af rotorskyggekast (se produktblad)

 • Støjberegninger (se produktblad)

 • Bistand ved etablering af nye vindmølleprojekter og vindmøllelav

 • Gennemførelse af køberetsordning

 • Hjælp ved køb og salg af vindmøller ud fra køber-/sælgerkartotek herunder bl.a. udbud

 • Økonomiberegninger til vurdering af videre drift, køb og salg, samt værdivurdering af vindmøller

 • Regnskab for vindmøllelav (se produktblad)

 • Rådgivning om finansieringskilder

 • Rådgivning om valg af forsikring

 • Rådgivning om vindmøller i udlandet

 • Moms-, afgifts- og skatteregler

 • Juridiske spørgsmål

Vi kan give dig det bedst mulige beslutningsgrundlag – og hjælpe dig med at føre din beslutning ud i livet.

 

 

 

 

 

Hjælp til nye vindmølleprojekter

Danmarks Vindmølleforenings konsulenter kan tages med på råd og sparring i alle faser, f.eks. beregninger af økonomi, vind, støj, skyggekast samt visualiseringer, valg af optimal placering, gennemførelse af det lovpligtige udbud af andele, lokal orientering om værditabsordningen, udarbejdelse af vedtægter og evt. dannelse af lav. Efter etableringen kan vi også stå for administration og regnskabsføring.

Så også

Gode råd, hvis du overvejer nyt vindmølleprojekt

Fakta om vindmølleplanlægning

 

Læs mere

Folder om Danmarks Vindmølleforening.

Få uforpligtende tilbud om medlemskab.

Konsulenter