Arbejdsområder

Foreningens tekniske konsulenter har stor ekspertise og erfaring i vindmølletekniske spørgsmål. De kan vurdere både maskinmæssige og el-tekniske forhold og kan hjælpe mølleejere med uvildig rådgivning - både for at forebygge og løse problemer.

Standardeftersyn, tilstandsrapport og garantieftersyn

De tekniske konsulenter foretager generelle vurderinger af vindmøllers tilstand. Rapporten med resultatet kan danne grundlag for reparation, renovering, salg eller et tilbud om forsikring.
De fleste mølleejere beder Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter om at foretage en teknisk gennemgang af møllen, før fabrikantens garantiperiode udløber. Konsulenten undersøger møllen grundigt og afprøver nogle af dens funktioner. Efter undersøgelsen får mølleejeren en rapport med fotobilag og en oversigt over de ting, som møllefirmaet skal udbedre.
Læs mere om indholdet i et standardeftersyn
Hent produktblad for standardeftersyn
Se osgå artiklen "Hvorfor endoskopi af gear før garantien udløber?"

Udvidet konsulentaftale

De tekniske konsulenter tilbyder en løbende aftale med eftersyn hvert eller hvert andet år, olieprøve, kontrol af oliefiltre, opfølgning på arbejde udført af fabrikant/servicefirma samt handlingsplan for vedligeholdelse.
Læs mere om den udvidede konsulentaftale
Hent produktblad for udvidet konsulentaftale
Se også artiklen "Løbende kontrol af gear-olien kan spare store beløb"

Kontrolinspektion

En hurtig, visuel inspektion med henblik på at kontrollere, at der ikke umiddelbart er fejl, der kan føre til skader. Rapportering i skemaform. Et godt tilvalg til en udvidet konsulentaftale.
Læs mere om kontrolinspektion
Hent produktblad for kontrolinspektion

Inspektion med endoskop

Foreningen råder over endoskoper, der gør det muligt at undersøge lukkede enheder som f.eks. gear, lejer og planettrin på stedet uden at skulle skille dem ad.
Vi tilbyder også undersøgelser med endoskop i andre maskiner end vindmøller.
Læs mere om, hvad vi kan inspicere med endoskop
Hent produktblad for inspektion med endoskop
Se også artiklen "Hvorfor endoskopi af gear før garantien udløber?"

Analyse af udskiftede oliefiltre

Ved undersøgelse af udskiftede oliefiltre kan det med meget stor sikkerhed bestemmes, om der er unormalt slid i gearet. Stort set alt hvad der slides af inde i gearet, findes aflejret i filtrene. Det er således en meget effektiv - og tillige billig - metode, der giver en sikker diagnose af gearets tilstand.
Vi tilbyder både enkeltstående og fortløbende undersøgelser.
Læs også artiklen "Løbende kontrol af gear-olien
kan spare store beløb"

Hent produktblad for oliefilteranalyser

Komponenteftersyn

Eftersyn af en enkelt hovedkomponent i møllen, typisk vinger eller gear.
Et mindre udvalg af aflæsninger foretages i styringen, afhængig af den pågældende komponent.
Den pågældende komponent efterses og rapporteres som beskrevet i afsnittet om standardeftersyn.
Hent produktblad for komponenteftersyn

Vingeinspektion

Det er også muligt at foretage et grundigere vingeeftersyn.
Læs mere om vingeeftersyn
Hent produktblad for vingeinspektion
Se også artiklen "Glasfibervinger holder evigt - eller gør de"?

Inspektion ved serviceskifte

En inspektion ved serviceskifte giver et rigtig godt billede af møllens generelle tilstand, og i hvilket omfang møllen er velserviceret. Der rettes størst fokus på at give et øjebliksbillede af møllens tilstand her og nu.
Læs mere om inspektion ved serviceskifte

Driftsleder på transformer

Ud over den maskintekniske uddannelse har konsulenterne også en elteknisk baggrund og efteruddannelse og kan tilbyde det lovpligtige tilsyn med transformatoranlæg på større møller.
Hent produktblad for driftsledelse på transformer

Forslag til reparation eller renovering

Konsulenten kan udarbejde forslag til en løsning, som teknisk og økonomisk er bedst for mølleejeren.

Kontrol af tilbud på nettilslutning

Under etablering af et vindmølleprojekt indhentes tilbud på udgiften til vindmøllens nettilslutning. Udførelsen og kravene til dette varierer fra elselskab til elselskab. Bl.a. stilles der ofte spørgsmål om fasekompensering, fælles måler ved flere møller, fælles kabel til flere møller, kvalitetskrav til komponenter m.m. I dag er der flere entreprenører på området, idet elselskaberne ikke længere har monopol på at udføre nettilslutning.

Godkendelse af vindmøller efter renoveringer og flytninger

Den tekniske konsulent kan udføre vurderinger af møllen ved en tænkt ombygning eller flytning angående møllens sikkerhed og udstede en ombygnings-/flyttegodkendelse.
Godkendelsen omfatter en vurdering af sikkerheden ved ombygningen/flytningen samt en afprøvning af møllens sikkerhedssystem efter endt ombygning/flytning.

Hent produktblad for godkendelse af vindmøller ved renovering/flytning

Typeodkendelse af småmøller fra 5 m2 til 40 m2

Vindmøller inden for denne størrelse skal have et typecertifikat efter særlige regler udarbejdet af Energistyrelsen. Den tekniske konsulent kan udstede typecertifikat, når møllen opfylder kravene i disse regler.
Disse regler er forholdsvis simple og indeholder styrkeafprøvninger samt afprøvninger af møllen i drift. Reglerne kan findes på Energistyrelsens tekniske godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og service opstilling af vindmøller.


Et kort notat i hvordan de to styrkeprøver kan udføres kan findes her.

Hent produktblad for godkendelse af småmøller

Møller i udlandet

De tekniske konsulenter løser også opgaver i udlandet.

Mange andre opgaver som f.eks.

  • Kontrol af udførte reparationer
  • Bistand til mølleejere i forsikringssager
  • Fremskaffelse af reservedele
  • Rådgivning om tilsyn og vedligeholdelse af vindmøller
  • Analyse og beskrivelse af generelle tekniske problemer
 

Læs mere

Folder om teknisk afdeling

Kundetilfredsheds- undersøgelse, november 2013

Prisliste

Standardbetingelser for arbejder i teknisk afdeling.

ISO-9001-certificering

Teknisk afdeling har igennem flere år haft et kvalitetsstyringssystem, som sikrer at vores arbejde bliver udført på en forsvarlig og ensartet måde.

I 2010 blev vi certificeret efter ISO 9001 af Bureau Veritas Certification Denmark. Det sikrer, at kvaliteten af vores arbejde altid er i fokus og har højeste prioritet.

Certifikat fra Bureau Veritas.

Kunde tilfredsheds-undersøgelse

Tilfredshed med Danmarks Vindmølleforenings tekniske afdeling