Inspektion med endoskop

Et endoskop er et apparat, der muliggør at tage fotos på svært tilgængelige steder.

Vi tilbyder undersøgelser med endoskop i vindmøller, men også og andre maskiner.

Undersøgelse med endoskop kan enten foretages som et selvstændigt eftersyn af gearet eller det kan vælges som supplement til et standardeftersyn.

DV råder i øjeblikket over 4 endoskoper af forskelligt fabrikat. Slangerne på endoskoperne er med en diameter på 3,9 mm.

Der skal forefindes et elektrisk hejsespil i møllekabinen for at få udstyret op.

I det tilfælde at eftersynet kan udføres af en DV konsulent, skal mølleejer sørge for en person til anhugning af udstyret på jorden ved op- og nedhejsning af udstyret.

Med endoskopet kan de fleste af lejerne i gearet normalt inspiceres. Der er dog forhold som gør at visse lejer ikke kan inspiceres:

  • Pladsforhold i gearet som gør at endoskopet ikke kan bringes hen til lejet.
  • Anvendelse af lejer med en massiv rulleholder således at endoskopet ikke kan komme ind mellem rulleholder og lejeringe.
  • Montering af plader foran lejerne for at hinde oliesprøjt ind i lejerne.
  • Visse geartyper har ikke inspektionshuller i planettrinet.
  • På visse geartyper skal olien aftappes for at inspicere planettrinet.
  • Der gøres opmærksom på at selv på de lejer, som kan inspiceres, vil kun en mindre del af lejet kunne inspiceres.
  • På lejer med flere rækker ruller vil det i mange tilfælde kun være muligt at inspicere den yderste rullerække.

Ovenfor ses et cylindrisk rulleleje med kraftige afskalninger på inderingen. Billedet er meget forstørret og højden af billedet svarer ca. til 5 mm.

Det ses, at overfladen af rullen er meget ujævn fra slidpartikler, som har været inde i lejet. Billedet er noget forstørret, idet højden af billedet svarer til ca. 5 mm på rullen i lejet.

Endoskopet giver os således mulighed for at skaffe bedre dokumentation for tilstanden i specielt lejerne i gearet. Denne dokumentation kan herefter anvendes i en garantisituation, dvs. hvis partiklerne afsløres før udløbet af møllens garantiperiode, eller som grundlag for beslutning om den videre drift, eller hvilken renovering af gearet, mølleejeren vil vælge at foretage.

Priser

Hent prisliste i pdf

Produktblad

Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter tilbyder uvildige kontrolinspektioner med endoskop

Hent produktblad for inspektion med endoskop

Standardbetingelser

Se vore standardbetingelser for arbejder i teknisk afdeling.

Bestil eftersyn

Kontakt sekretariatet for bestilling af eftersyn på tlf. 8611 2600 eller info@dkvind.dk.