Kontrolinspektion

En kontrolinspektion er en hurtig visuel inspektion med henblik på at kontrollere, at der ikke umiddelbart er fejl på møllen, der vil føre til skader.

Denne inspektion er typisk egnet til at udføre som en del af en udvidet konsulentaftale, således at møllen inspiceres mere regelmæssigt, og vi får bedre mulighed for at følge møllens tilstand og de udførte arbejder på møllen foretaget af fabrikant/servicefirma.

Vi tilbyder to former for udvidet konsulentaftale: med et årligt eftersyn og med eftersyn hvert andet år. Kontrolinspektionerne ved årligt eftersyn udføres mellem disse eftersyn, således at konsulenten besigtiger møllen hvert halve år. Det tilstræbes, at eftersyn og kontrolinspektion lægges midt mellem de af fabrikanten foretagne regelmæssige service eftersyn. Ved eftersyn hvert andet år i den udvidede konsulentaftale kan der uføres en eller tre mellemliggende kontrolinspektioner.

Enkeltstående kontrolinspektioner kan dog også udføres udenfor en udvidet konsulentaftale.

Rapportering af kontrolinspektionen sker i en skemaform.

Indholdet af inspektionen vil variere alt efter mølletype.

Typisk indhold af en kontrolinspektion:

  • Kontrol af møllens aflåsning og tilgangsforhold.
  • Udlæsning af et begrænset udvalg af driftsdata fra styringen.
  • Generelt ses efter slid, skader og utætheder i tårn, el-tavler, møllekabine og vinger.
  • Kontrol af oliestand på gearkasse, m.m.
  • Kontrol af oliestand på hydrauliksystemer.
  • Kontrol af kølevandstand.
  • Kontrol af bremsebelægninger på bremse.
  • Kontrol af krøjesystem for slid etc.
  • Kontrol af slid på kabler og hydraulikslanger.
  • Afprøvning af start/stop, krøjning, vibrationsvagt

 

Priser

Hent prisliste i pdf

Produktblad

Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter tilbyder uvildige kontrolinspektioner på vindmøller

Hent produktblad for kontrolinspektion

Standardbetingelser

Se vore standardbetingelser for arbejder i teknisk afdeling.

Bestil eftersyn

Kontakt sekretariatet for bestilling af eftersyn på tlf. 8611 2600 eller info@dkvind.dk.