Standardeftersyn/garantieftersyn

Et standardeftersyn består af et besøg i møllen samt udfærdigelse af rapport. Standardeftersyn vil være den type eftersyn som foretages ved udløb af garanti, som tilstandsrapporter ves handel af vindmøllen eller som generel vurdering af møllens tilstand. Eftersynet i møllen er et visuelt eftersyn og indeholder følgende:

Fundament
Efterses for revner i overflade, eventuelle revner mellem beton og nedstøbningsdele, samt andre overfladefejl. De dele af fundamentet der befinder sig under terræn kan ikke besigtiges.

Tårn
Overfladebehandling efterses for skader udvendigt og indvendigt, boltesamlinger, svejsninger og adgangsforhold efterses. Boltetilspænding kontrolleres ikke.
Stige, sikkerhedswire/glideskinne og sikkerhedsudstyr kontrolleres.

Kabine
Efterses for overfladebehandling, revner, boltesamlinger, svejsninger, slitage på bevægelige dele, renholdelse og adgangsforhold.

Vinger, navforlængere og nav
Vingerne efterses på ydersiden for revner og andre overfladefejl med kikkert fra kabinen og eventuelt fra terræn.
Det indvendige af navet og dele i navet efterses kun såfremt adgangen til navet skønnes tilstrækkelig sikker. Såfremt adgang til navet foregår udvendig fra taget af kabinen udføres dette kun når der er to teknikere til stede i møllen.

Hovedleje og hovedaksel
Hovedaksel efterses for rust, boltesamlinger og lejetætninger. For nogle mølletyper aftages dæksel på hovedlejehus for inspektion af hovedlejet. For større møller kræver dette deltagelse af yderligere personale.

Gearkasse
Inspektionsdæksler og propper afmonteres for inspektion af tandhjul og lejer i det omfang det er muligt.

Det er muligt at tilkøbe inspektion med endoskop.

Forbindelsesaksel
Akslen og fleksible elementer kontrolleres for slør og efterses for slitage og ælde.

Generator
Klemkasse åbnes og inspiceres. Fastgørelse af generator efterses.

Bremsesystem
Bremseskive, klodser, kalibre, slanger, rør og hydraulikstation efterses for slitage og ælde.

Krøjesystem
Eventuelle glideflader og glideklodser mm. efterses og eventuelt opmåles slør. Tænder på krans og drev efterses.

Elsystem
Kabler efterses for korrekt montering og slitage i det omfang det er muligt. Signalgivere efterses for slitage og slør. Hovedtavle og toptavle åbnes og inspiceres for tæthed, slitage og fejlfunktion. Jordingsforhold kontrolleres.

Styring
Alle relevante værdier af aktuelle driftsdata, tællere, maksimale værdier, setpunkter, fejllister og parametre aflæses i det omfang der er givet adgang hertil og kommenteres.

Afprøvning
Normal start og stop af møllen samt nødstop afprøves fra hovedtavle samt fra kabine i det omfang det er muligt. Indkobling af generator samt kondensatorer afprøves. Krøjesystemets funktion afprøves. Mekanisk og aerodynamisk bremse afprøves, såfremt dette skønnes forsvarligt. Såfremt vindforholdene tillader det aflyttes og kommenteres støj fra hovedlejer, gear og generator. Såfremt det skønnes uforsvarligt at sætte møllen i drift mens teknikeren er i kabinen vil aflytning kun blive foretaget fra tårnbund.

Rapport
Der udfærdiges en rapport indeholdende relevante værdier aflæst i styring, identifikation af hovedkomponenterne samt beskrivelse af observationerne under eftersynet.
Alle unormale forhold beskrives og dokumenteres med fotos.
Konklusionen indeholder en liste over alle unormale forhold, eventuelle forhold hvor lovgivning ikke er fulgt samt øvrige anbefalinger til møllens drift.

Priser

Hent prisliste i pdf

Produktblad

Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter tilbyder uvildige eftersyn af vindmøller

Hent produktblad for standard-/garantieftersyn

Standardbetingelser

Se vore standardbetingelser for arbejder i teknisk afdeling.

Bestil eftersyn

Kontakt sekretariatet for bestilling af eftersyn på tlf. 8611 2600 eller info@dkvind.dk.