Udvidet konsulentaftale

Denne ydelse henvender sig udelukkende til foreningens medlemmer. Ved tegning af en udvidet konsulentaftale får mølleejer en af foreningens konsulenter tilknyttet, således at konsulenten følger møllens drift så længe aftalen løber.

Vi tilbyder to typer aftaler:

  • Eftersyn af møllen hvert år.
  • Eftersyn af møllen hvert andet år.

I en udvidet konsulentaftale er følgende indeholdt:

  • Møllen underkastes et eftersyn som beskrevet i afsnittet Standardeftersyn. Eftersynet foretages i starten af aftaleforholdet.
  • Der udtages en olieprøve ved hvert eftersyn, som analyseres hos et alternativt analyseinstitut. Analysen indeholder en partikeltælling.
  • Servicefirmaet efterlader udskiftede oliefiltre i en af DV leveret opsamlingsbeholder. Filteret efterses for slidmateriale m.v.
  • Der foretages opfølgning på arbejde, som skal udføres af fabrikant/servicefirma.
  • Der udfærdiges en handlingsplan for de nødvendige vedligeholdsarbejder i samarbejde med mølleejer.
  • Mølleejer fremsender kopi af alt materiale fra servicefirma/fabrikant m.m. til foreningens tekniske konsulenter.

Gjensidige Forsikring giver 10 % rabat på præmien, såfremt der er tegnet en UKA-aftale med Danmarks Vindmølleforenings teknisk konsulenter.

 

Priser

Hent prisliste i pdf

Produktblad

Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter tilbyder udvidet konsulentaftale

Hent produktblad for udvidet konsulentaftale

Standardbetingelser

Se vore standardbetingelser for arbejder i teknisk afdeling.

Bestil eftersyn

Kontakt sekretariatet for bestilling af eftersyn på tlf. 8611 2600 eller info@dkvind.dk.