Priser

Danmarks Vindmølleforening er en non-profit-organisation.

Det tilstræbes, at medlemskontingenterne dækker foreningens drift, mens tekniske afdeling og konsulenttjenesten begge skal hvile i sig selv. Konsulenterne honorarer skal derfor hverken generere overskud til foreningen eller belaste foreningens basale drift.

Medlemmer af foreningen betaler medlemspris og kommer først i køen.

Som medlem skal alle møller i Danmark være tilmeldt foreningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisliste

Timepris medlemmer

985 kr.

Timepris ikke-medlemmer

1.399 kr.

Deltagelse i møllelavs- general-forsamlinger (incl. transporttid (op til to timer), men excl. evt. forberedelse)

 

 

 

1.399 kr.

Kørsel afregnes i h.t. statens takster (3,54 kr.)

Alle priser er excl. moms.

Konsulenter