Priser

Danmarks Vindmølleforening er en non-profit-organisation.

Det tilstræbes, at medlemskontingenterne dækker foreningens drift, mens tekniske afdeling og konsulenttjenesten begge skal hvile i sig selv.
Konsulenterne honorarer skal derfor hverken generere overskud til foreningen eller belaste foreningens basale drift.

Prisen for standardydelser gælder for alle møller uanset placering (hele Danmark, dog bortset fra Bornholm) og er incl. kørsel, køretid og rapportskrivning.

Medlemmer af foreningen betaler medlemspris og kommer først i køen.
Som medlem skal alle møller i Danmark være tilmeldt foreningen.

Alle priser er medlemspriser excl. moms.
Hvor intet andet er nævnt, betaler ikke-medlemmer 30 % ekstra.

Priser

Ikke-medlemmer (og møller, der ikke er registreret hos os) betaler 30 % ekstra. Husk derfor at give besked ved ændring af medlemsstatus, f.eks. ved køb af ny mølle.

Medlemmer har fortrinsret, hvis der er venteliste.

Bestil venligst i god tid. God planlægning hjælper med at holde priserne nede.

Hent prisblad i pdf.

Standardbetingelser

Se også vore standardbetingelser.