Vindmøller fritaget for affaldsgebyr

Håndteringen af affald er en kommunal opgave og er nærmere beskrevet i Miljøstyrelsens affaldsbekendtgørelse.
Kommunerne opkræver affaldsgebyrer på baggrund af et udtræk fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Dog er nogle virksomhedstyper fritaget for affaldsgebyrer.

I affaldsbekendtgørelsen § 60 kan man læse om fritagelsesmulighederne og i bekendtgørelsens bilag 7 er det under branchekode 35.11.00, anført at: ”Produktion af elektricitet”, herunder ”vindenergi” er fritaget for affaldsgebyrer.

Hvis man fra kommunen får opkrævning på affaldsgebyr for vindmøllen kan der være fejl i kommunens udtræk fra CVR, eller måske er virksomhedens branchekode ikke opført korrekt i CVR.

Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som administrerer CVR, men det er virksomhederne selv der har ansvaret for at vedligeholde sine såkaldte stamdata i CVR. Branchekoden skal udtrykke den korrekte hovedaktivitet i virksomheden. Hvis vindmøllen er underlagt en anden type virksomhed er det således muligt, at der skal betales affaldsgebyrer. Det er kommunen som afgør, hvorledes gebyrerne opkræves i den pågældende kommune og hvorvidt en virksomhed er undtaget.

Hvis man som virksomhed - og vindmølle - mener at man fejlagtigt bliver opkrævet for affaldsgebyr, kan man kontakte sin kommune og gøre opmærksom på fritagelsen af ”vindkraft”, jf. ovennævnte branchekode.

Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om de kommunale affaldsgebyrer og evt. fritagelse

Det mener vi!

Pressemeddelelser, rapporter, notater mm fra Danmarks Vindmølleforening

 

 

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Måske kan vi hjælpe