Lovgivning

I menuerne til venstre kan du finde love og bekendtgørelser på vindmølleområdet.

Du kan også læse mere her:

Retsinformation

Retsinformation er statens juridiske online informationssystem, som giver adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. og til Folketingets dokumenter.

Høringsportalen

Din indgang til det offentlige. Med mulighed for at søge i og abonnere på høringer.

Folketinget

Lovforslag under behandling, udvalgsspørgsmål mm.

Energistyrelsen

Gældende lovstof og høringer.

Vindmøllerejseholdet

Oversigt over de lovgivningsmæssige begrænsninger for opstilling af vindmøller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om vindenergi

Se også faktabladene

 

Få et gratis råd

Medlemmer af Danmarks Vindmølleforening kan gratis søge råd hos foreningens konsulenter. Kun ved deltagelse i møder, tekniske eftersyn og vurderinger eller udarbejdelse af økonomiberegninger m.v. afregnes dette. For medlemmer til særligt lave priser.


Konsulenter
Tekniske konsulenter