Afgørelser domme og kendelser fra Skat


Bindende svar i en konkret sag om overdragelse af ny opførte og idriftsatte vindmøller, som momsfri overdragelse af virksomhed

Forudsætning er at køber, i dette tilfælde et møllelav er momsregistreret og at køber afgiver erklæring om, at reguleringsforpligtigelsen for den resterende del af registreringsperioden overtages.

I den konkrete sag er der lagt vægt på:

  • At der er tale om hel eller delvis overdragelse af en virksomhed, der inkluderer overdragelse af alle aktiver der danner fundament for driften.
  • At sælger ophører med driften af den del af virksomheden der overdrages.
  • t køber fortsætter driften af den del af virksomheden der overdrages.
  • At den nye ejer er eller bliver momsregistreret.

Det anbefales, at der i hvert enkelt tilfælde tages kontakt til Skat for at få en bekræftelse af at en momsfri overdragelse af virksomhed kan foregå.

Under de rette forudsætninger er det bestemt en mulighed som letter finansieringen betragtelig.

Spørgsmål til Skat er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Vindmølleforenings juridiske skatterådgiver Kirsten Cato Jensen-

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til konsulent Jørn Larsen.

 


Skattelovgivning

Lovgivning om skat for vindmøller

 

Det mener vi!

Pressemeddelelser, rapporter, notater mm fra Danmarks Vindmølleforening

 

 

Se også

Faktablad Ø6 Vindmøller og skat