Kollektiv ulykkesforsikring

Som medlem af Danmarks Vindmølleforening er du dækket af en kollektiv ulykkesforsikring.

Forsikringen omfatter alle vindmølleejere/lav, der har vindmøllen registreret som medlem af Danmarks Vindmølleforening.

Dækningsomfang for ulykkesforsikringen

Forsikringen dækker enhver legemeskade der måtte ramme medlemmerne i forbindelse med tilsyn, smøring m.v., der sker i og ved møllen/møllerne.

Forsikringssum

Ved dødsfald

223.000,- kr.

Ved invaliditet

1.116.000,- kr.

 

 

Præmie

Årlig præmie pr. mølle 38,- kr.

 

 

 

 

 

Vindmølleforsikring

Se også faktablad T5 Forsikring af vindmøller.

Spørgsmål om forsikring?

Foreningens juridiske- og økonomiske konsulent Jørn Larsen giver også gode råd om forsikringsforhold.

Jørn Larsen

 

Send e-mail