Naturlig Energi

Medlemsbladet Naturlig Energi udkommer 6 gange om året med aktuel orientering for vindmølleejere og andre, der er interesserede i vindkraft, energi og miljø.

Bladet bringer erfaringer fra medlemmerne og beskriver og kommenterer den tekniske og politiske udvikling.
Hver måned bringes statistik over vindens energiindhold, møllernes produktion mm.

Danmarks Vindmølleforenings synspunkter udtrykkes i lederen. Synspunkter fremsat i den øvrige del af bladet er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdning.

Ansvarshavende redaktør er Torgny Møller.

Bladets adresse er
Naturlig Energi
Vrinners Hoved
8420 Knebel
Tlf. 8636 5465
E-mail redaktion: redaktion@naturlig-energi.dk

Hjemmeside: www.naturlig-energi.dk

 

Naturlig Energi