Energipolitik og -planer

Det er regeringens målsætning helt at frigøre Danmark for afhængigheden af fossile brændsler.

I marts 2012 indgik et stort flertal af folketingets partier en aftale om den danske energipolitik frem mod 2020. Heri er sat som mål om, at vindkraften skal fordobles inden 2020, så det dækker knap 50 % af elforbruget i Danmark.

På land skal etableres 1.800 MW ny vindkraftkapacitet. De 1.300 MW erstatter eksisterende møller mens 500 MW er ny, ekstra kapacitet.

På havet etableres 500 MW kystnære møller og 1.000 MW store havmølleparker udbydes.

EU-aftaler

EU har forpligtet sig til en 20 % reduktion af drivhusgasserne og 20 % vedvarende energi inden år 2020.

Danmark støtter EUs bestræbelser på at hæve reduktionsmålet for drivhusgasser til 30 %

De danske mål er 20 % CO2-reduktion og 30 % vedvarende energi.

 

  

 

Energikommissionen

Regeringens energikommission skal hjælpe Danmark med at indfri sine internationale klimaforpligtelser. Primo 2017 forventes Energikommissionen at offentliggøre en samlet rapport med anbefalinger til dansk energipolitik.

Læs mere om Energikommissionen her.

Politiske planer, aftaler og udmeldinger

Kort udgave af Energiaftalen af 22.3.2012

Energiaftalen

Pressemeddelelse fra Klima- og Energiministeriet samt korte faktaark

Regeringens energiplan "Vores Energi"

Energistrategi 2050, februar 2011

Den rigtige vindkraftudbygning

Anbefaling fra Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening

Links

Klima- og energiministeriet

Energistyrelsen

 
 
 
 
 
 
 

 

Flere fakta

Se også emnet samfundsøkonomi

Skjulte miljøomkostninger

Læs mere om prisen for luftforeningen

Udbygning fordelt på kommuner

Her kan du se kort over, hvilke kommuner, der har installeret vindmøller i 2013 og hvor mange MW, der står i alt i hver enkelt kommune.

Oversigt over udbygning med vindmøller fordelt på kommuner

Gå til kort