Faktisk afregning for vindmøller på markedsvilkår

Faktisk afregning for strøm fra vindmøller i overgangsordningen beregnet som et simpelt gennemsnit i øre/kWh.

Tallene er leveret af elhandelsselskaberne. Ved indgåelse af konkrete aftaler anbefales at tage kontakt til de enkelte selskaber for information om detaljer og forskelle.

Vindenergi Danmark efterbetalte i 2012 0,3 øre/kWh til andelshaverne (i 2011 også 0,3 øre/kWh, i 2010 0,2 øre/kWh og 2008 og 2009 0,8 øre/kWh,). Dette fremgår kun af graferne (fra januar/februar).

Afregningsoversigten vil ikke længere blive bragt i dens nuværende form.

Vi arbejer på en ny og tidssvarende måde at vise både prisudvikling og sammenligning af elhandelsselskaber ved de forskellige afregningsordninger og -former.

2014

Januar
Bringes ikke længere, en ny version er under overvejelse

2013

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

2012

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

2011

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

2010

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Tidligere år

2008-2009
2005-2007
2003-2004

Afregningsregler

Læs mere om reglerne for afregning af vindmøllestrøm

Se oversigt over afregningsformer, og hvilke møller der er i overgangsordningen

 

Links

Elhandelsselskaber