Energistyrelsens stamdataregister for vindmøller

Energistyrelsen samler oplysninger på alle Danmarks nettilsluttede vindmøller i et såkaldt stamdataregister.

Alle har adgang til databasen via Internettet på Energistyrelsens hjemmeside.

Lad det være sagt med det samme: det er ikke et åbent opslagsværk. Det er en stor (6 MB) Excel-fil, som man bør overføre (downloade) til sin egen computer. Hvorefter man grundlæggende selv skal sortere data for at finde de oplysninger, man måtte ønske.

Sådan ser hjemmesiden ud.

Energistyrelsens stamdataregister

Baggrund for registeret

På siden kan man læse følgende indledende forklaring:

”Energistyrelsen har i marts 2001 pålagt de systemansvarlige virksomheder og samtlige netvirksomheder at påbegynde opbygningen af et landsdækkende register for vindkraftanlæg. Registret skal anvendes til administration, statistik og kontrol af prisafregninger, herunder fuldlasttimeopgørelser samt i forbindelse med EU direktivet om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder”.

Dvs. alle data stammer fra el-selskaberne og mølleejerne er enkeltvist blevet bedt om at bekræfte dataene.

Hver mølle er registreret med følgende oplysninger:

 • Møllenummer
 • Dato for oprindelig nettilslutning
 • Dato for afmelding, kun for afmeldte møller
 • Kapacitet (kW)
 • Rotordiameter (m)
 • Navhøjde (m)
 • Fabrikat
 • Typebetegnelse
 • Kommune-nr.
 • Kommune
 • Type af placering
 • Ejerlav
 • Matrikelnummer
 • X (øst) koordinat
 • Y (nord) koordinat
 • Netselskabets installationsnummer
 • Type af nettilslutning
 • Produktionstal

Ovenstående findes i en separat fil på hjemmesiden med forklarende tekst for hvert felt.

Produktionen er registreret for hele kalenderår fra møllen blev tilsluttet nettet. For indeværende år tillige for hver måned. I de tilfælde, hvor der ved etableringen af registeret kun eksisterede produktionsdata for en kortere periode, er disse beregnet tilbage til tilslutningstidspunktet og er derfor behæftet med nogen usikkerhed.

Når man slår op på siden, vil man sammen med noget forklarende tekst midt på siden kunne finde to links. Det er to filer, som indeholder hele registreret.

Den ene fil er en Excel-fil. Dvs. en tabel som åbnes med regneark. Den indeholder alle tekniske oplysninger og alle produktionsdata på møllerne til og med den pågældende måned.
Excel-filen har to faner nederst i regnearket. Den ene hedder ”IkkeAfmeldte”. Dvs. møller i drift. Den anden fane hedder ”Afmeldte”. Dvs. møller der er nedtaget. Listen med afmeldte indeholder hovedsageligt møller, der er nedtaget under udskiftningsordningen fra medio 1999. De møller, der er nedtaget før den tid, kan altså ikke findes i denne database.

Når man slår op på siden, vil man sammen med noget forklarende tekst midt på siden kunne finde to links. Det er to filer, som indeholder hele registreret.

Den ene fil er en Excel-fil. Dvs. en tabel som åbnes med regneark. Den indeholder alle tekniske oplysninger og alle produktionsdata på møllerne til og med den pågældende måned.
Excel-filen har to faner nederst i regnearket. Den ene hedder ”IkkeAfmeldte”. Dvs. møller i drift. Den anden fane hedder ”Afmeldte”. Dvs. møller der er nedtaget. Listen med afmeldte indeholder hovedsagelig møller der er nedtaget under ”udskiftningsordningen” fra medio 1999. De møller der er nedtaget før den tid, kan altså ikke findes i denne database.

Energistyrelsens stamdataregister

Her ses et eksempel fra regnearket, hvor de første tekniske oplysninger ses. For at se de seneste produktionsresultater, skal man langt ud til højre. De første registrerede produktionsresultater er fra 1978.

Den anden fil er en Zip-fil (1,5 MB). Dvs. en pakket fil med alle førnævnte tekniske oplysninger, produktion (ikke nødvendigvis opdateret) og et link til kort, som viser, hvor møllen er placeret. Når denne fil er ”pakket ud” med programmet Winzip, er det en Excel-fil, som fylder over 7 MB.

Når denne Excel-fil åbnes, ser den ud som den første, men nu er der noget i kolonne ”k”, hvor der er et link til Energistyrelsens kortserver. For at dette virker, skal der være forbindelse til Internettet.

Energistyrelsens stamdataregister

Dette er et eksempel på anvendelse af kortlink til havmøllerne syd for Samsø.

Efter første klik skal der dog zoomes lidt ved hjælp af forstørrelsesglassene i øverste venstre hjørne på kortsiden.

En anden måde at anvende kortserveren på, er ved at klikke på kortbilledet til højre på forsiden af stamdataregistret.

Her vil man kunne se et kort med alle landets vindmøller.

På denne måde vil man kunne zoome sig ind til sin egen mølle. Alternativt kan man i venstre side klikke på ”amt” eller ”kom” og efterfølgende udvælge amt eller kommune i en menu. Derved zoomes automatisk til hele det valgte område.

Når man f.eks. har zoomet sig ind på en kommune og kan se nogle vindmøller, kan man klikke på ikonet ”information om område” i venstre side og efterfølgende på en vindmølle. Derved fremkommer der et nyt billede med specifik information.

De to filer giver på en måde to forskellige indgangsvinkler til at bruge databasen.
Den med kort-linkene er god som kontrol for, om det nu er den rigtige mølle man kigger på.
Den uden kort-link er den, der omkring den 20. i hver måned opdateres med nye produktionstal.
Kortserveren er en tredie indgangsvinkel med mulighed for overblik m.m.

Vi har i Danmarks Vindmølleforening haft en dialog med medarbejdere i Energistyrelsen om brugervenligheden af databasen. Dialogen har medført nogle forbedringer af præsentationen. Det er ikke Energistyrelsens hensigt umiddelbart at gøre mere ved brugervenligheden.

Vindmølleforeningen modtager dog stadig gerne gode forslag fra databasens brugere - kommentarer og erfaringer - til brug ved vores fortsatte kontakt med Energistyrelsen om videreudvikling af enkle adgange til databasens oplysninger.

Energistyrelsens stamdataregister

Tips til brugen af Energistyrelsens stamdataregister

Register over alle vindmøller i Danmark

På Energistyrelsens hjemmeside kan man se data for alle vindmøller i Danmark.

Energistyrelsens stamdataregister