Tips til brugen af Energistyrelsens stamdataregister for vindmøller

 • Overførsel (downloadning) til egen pc
 • Et par tips til søgning og opsætning
 • En lidt mere avanceret søgning
 • En endnu mere avanceret søgning
 • Udpakning af Zip-fil

Overførsel til egen pc

Midt på hjemmesiden for stamdataregistret er der to links. Dvs. to filer der kan overføres til egen pc.

Når der klikkes på ”Vindmøllestamdata excl. kortlink” vil følgende skærmbillede typisk fremkomme. (Det kan variere lidt efter styresystem og opsætning).

Energistyrelsens stamdataregister

Det anbefales, at overføre filen til egen pc. Vælg gem.

Når du har valgt gem, skal du udpege det sted på din pc, du ønsker filen skal gemmes.
Lav evt. en ny mappe, der f.eks. hedder ”vindstamdata”. (Der laves nemlig en ny fil hver måned med opdaterede produktionstal hver måned).

Alternativet er at åbne filen (Åbn), men dermed åbnes filen i din browser og du mister din normale opsætning af Excel med værktøjerne øverst.

Når filen ligger på den valgte plads på din pc, kan du enten dobbeltklikke på den i stifinder, eller starte Excel og vælge ”åbne” og der pege på den plads du valgte, da du overførte filen.

Energistyrelsens stamdataregister

Når filen åbnes i Excel, ser den sådan ud. Du er nu klar til at søge i tabellen.

Et par tips til søgning og opsætning

Tabellen indeholder knap 5.400 møller. Derfor kan det være en hjælp at tilrette visningen lidt med det samme.

Brug f.eks. ”Frys ruder”. Klik med musen på f.eks. felt H10 og gå derefter op i hovedmenupunkt ”Vindue” og vælg ”Frys ruder”. Dermed har du låst overskriften og kolonnerne til venstre for H10. Nu kan du bladre op og ned og langt ud til højre uden at miste overblikket.

Dernæst er det en fordel at anvende ”Auto filter”. Det gør, at du får de små pilknapper nederst i den gule overskriftslinie. Dette er typisk gjort, når filen lægges på Energistyrelsens hjemmeside, men en vigtig detalje, så derfor forklaringen. Man klikker helt ude i venstre side med musen på række 9 og dermed markeres hele rækken. Derefter vælges ”Data” i hovedmenuen øverst efterfulgt af ”Filter” og endelig ”Autofilter”. Nu er der filter på alle kolonner og vindmøllerne kan ”filtreres”.

Prøv f.eks. at vælge en specifik kommune ved at klikke på piltasten i kolonne J. Nu begrænses visningen til kun at omfatte den kommune, du valgte. Dernæst kan du f.eks. vælge en kapacitet i kolonne D. Dermed får du kun vist den ønskede møllestørrelse i den ønskede kommune.

I den kolonne, hvor du har anvendt filtret, skifter piltasten farve. Hvis du har flere filtre og gerne vil tilbage til udgangspunktet, kan det være en fordel, at gøre det øverst i hovedmenuen under punkt ”Data”, ”Filter” og ”Vis alle”.

En lidt mere avanceret søgning

Hvis du f.eks. vil finde de møller, der er opstillet i 2002, kan du gøre følgende:

 • Klik på piltasten i kolonne B med dato for oprindelig tilslutning.
 • Vælg ”bruger” (linie 3).
 • Lav opsætningen som i nedenstående skærmbillede.

Energistyrelsens stamdataregister

Brugerdefineret Autofilter

En endnu mere avanceret søgning

Hvis førnævnte søgning ønskes rangordnet f.eks. med 1. prioritet på kapacitet og 2. prioritet på dato, gøres følgende: De øverste linier i regnearket skal nu fjernes, så der kun er en linie til overskrift. Før dette gøres, skal årstal og måned ved produktionen lige flyttes en linie ned.

 • Gå lidt ud til højre i regnearket, der hvor overskriften bliver grøn og marker alle årstal og måneder fra 1977 til nu, højreklik og vælg kopier.
 • Gå lidt tilbage til felt S9, højreklik og vælg ”indsæt”.
 • Vælg venstrestil tekst , ellers skjules årstallet bag piltasten.
 • Marker række 1-8 helt til venstre, højreklik og vælg slet.

Nu har tabellen kun en overskriftslinie og vi kan lave endnu bedre sorteringer.

Et godt tidspunkt at gemme på. Måske der lige skal laves ”Vis alle” først. Dermed vil den næste gang den åbnes, være uden tidligere søgninger.

Vi er nu klar til rangordnet søgning.

 • Lav tidligere søgning på 2002 igen.
 • Klik øverst i venstre hjørne (over række 1 og til venstre for A).
 • Nu er hele regnearket markeret.
 • Vælg ”Data” øverst i hovedmenuen efterfulgt af ”Sorter”

Energistyrelsens stamdataregister

Opsætning til rangordnet sortering

Lav f.eks. indstillingen som ovenstående. Start med markering ved ”Kolonneoverskrift”. Nu bliver møllerne først sorteret efter kapacitet og efterfølgende efter dato. Kun fantasien sætter grænser for mulighederne.

Udpakning af Zip-fil

Filen ”Vindmøllestamdata incl. kortlink” indeholder de samme tekniske oplysninger, som den vi lige har arbejdet med, og derudover et link til et kort, der viser, hvor møllen er placeret.

Filen er pakket med WinZip, fylder dermed ikke så meget og er hurtigere at overføre fra internettet.

Filen overføres f.eks. til samme sted, som den første. Når det er gjort, kan man i stifinder dobbeltklikke på filen og WinZip åbnes.

Energistyrelsens stamdataregister

Skærmbillede med WinZip (kan variere lidt efter styresystem og version af WinZip)

I ovenstående billede kan man se, at det er en Excel-fil, og at den udpakket fylder ca. 7,5 MB. Ved at klikke på ”Extract” åbnes et nyt vindue, hvor man skal udpege det sted, hvor den udpakkede fil skal placeres. Vælg f.eks. samme sted som før. Når den nye fil åbnes med Excel, vil man se et link i kolonne K.

God fornøjelse!

Energistyrelsens stamdataregister

Register over alle vindmøller i Danmark

På Energistyrelsens hjemmeside kan man se data for alle vindmøller i Danmark.

Energistyrelsens stamdataregister