Et jubilæum
Tyve års uafhængig teknisk bistand

Leder i Naturlig Energi, oktober 2010

For tyve år siden blev Strange Skriver ansat som Danmarks Vindmølleforening første tekniske konsulent på fuld tid. Det blev det første skridt mod den tekniske afdeling, som i dag tæller fire konsulenter og er et af foreningens vigtigste indsatsområder. Teknisk Afdeling, som den hedder i daglig tale, er i dag almindeligt anerkendt i vindkraftbranchen som det sted, hvor mølleejere får den bedste tekniske bistand for den rimeligste betaling, vel at mærke fra kyndige fagfolk, der ikke også sælger møller, service eller reservedele.

Det har både danske og udenlandske mølleejere opdaget, så en stor del af konsulenternes arbejde foregår i dag ikke blot i Danmark, men også for danske ejere af møller i udlandet og for energiselskaber og mølleparkejere kloden rundt.

Denne omsætning er med til sikre, at arbejdet for vindmølleforeningens egne medlemmer kan udføres for en langt lavere pris, end hvad f. eks. andre professionelle rådgivere og konsulenter i industrien ville beregne sig. Det samme gælder omsætningen fra de mølleejere udenfor foreningen, der som ikke-medlemmer har valgt at betale ekstra for DV-konsulentbistand.

Den vigtigste funktion har fra begyndelsen været at sikre mølleejerne i Danmarks Vindmølleforening den bedst mulige hjælp. Når uheldet er ude – men helst før det sker, så det kan afværges og skaden eller driftstoppet kan reduceres.

Og økonomisk er sigtet, at Teknisk Afdeling skal hvile i sig selv, dvs. at medlemmerne skal have teknisk bistand til kostprisen af deres egen og uafhængige konsulenttjeneste. Ingen skal tjene på arbejdet.

Danmarks Vindmølleforening og konsulenterne bliver jævnligt ringet op af mølleejere, som siger f. eks.: ”Vi har lige fået lavet service. De har fundet mange slidpartikler i gearet og har stoppet møllen”.

Gear-problematikken er et typisk eksempel: Mølleejeren kan nu se frem til, at møllen står stille, indtil der kan monteres et andet gear. Hvor lang denne stilstandstid vil vare, afhænger af om der lige er et gear på lager. Selvom der findes et gear på lager, vil møllen stå stille en periode, fordi der skal aftales tid med kran og planlægges med folk til udskiftningen. Det er ærgerligt, fordi møllens stilstandstid er lig med tab af produktion og tab af indtægter. Og erfaringerne viser, at møllen i den situation risikerer at stå stille fra en uge til halvandet år.

Stilstandsperioder kan ofte undgås, hvis man kan opdage de første tegn på skader på gearet tidsnok til at planlægge udskiftningen. Har man noget tid at løbe på, kan man også hente tilbud hjem fra forskellige leverandører og få det bedste og billigste gear til udskiftning. Står møllen uden varsel stille, må man tage det, der findes på dagen.

Langt de fleste skader på gear er udslidning af lejerne. Dette sker normalt over meget lang tid, og det er derfor muligt at konstatere sliddet, inden det er så fremskredent, at møllen skal stoppes på grund af fare for et stort gearhavari.

Ved en udvidet konsulentaftale lader mølleejeren en af DVs tekniske konsulenter besigtige gearet en gang årligt og/eller undersøge de udskiftede oliefiltre. Konsulenterne vil dermed være i stand til at opdage slid i gearet på et tidligt stadie. På den måde får man tid til at få det bedste tilbud og til at planlægge udskiftning med minimalt driftstab. For en større mølle vil blot en uges driftstab i en vindgod periode være langt dyrere end en udvidet konsulentaftale.

Gearet er en central komponent i en vindmølle, men konsulenternes arbejdsområde er langt bredere: Det dækker i dag fra smøremidler – en række møller standsede eksempelvis pludselig med gearskader, fordi der var valgt et billigt smøremiddel – til valg af de udskiftningskomponenter, som alle ved skal bruges i løbet af en mølles levetid. Her har man set op til tre gear-renoveringer, fordi en tilsyneladende billig løsning blev valgt i første omgang.

På disse og alle andre tekniske områder er DV’s tekniske konsulenter i dag en uvurderlig hjælp for de mølleejere, der ikke har nogen særlig teknisk forstand – og vi er jo de fleste.

Tillykke med de første 20 år til Strange Skriver og Teknisk Afdeling, men også til Danmarks Vindmølleforenings medlemmer, som i dag har mulighed for løbende kvalificeret og økonomisk overkommelig teknisk bistand i hele møllens levetid.

11.10.10

 

Læs også

Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft