EUs energikøreplan viser vejen frem til 2050

EU-kommissionen har netop udgivet en omfattende analyse af, hvordan EU kan reducere CO2-udslippet med de ønskede 80-95 % i 2050 – uden at det bliver for dyrt.
Analysen bygger på en række scenarier med kombinationer af forskellige energiteknologier. I alle scenarier spiller øget energieffektivitet og kraftig udbygning af vedvarende energi en vigtig rolle. Samlet for EU landene forudses vindkraft at levere 30-50 % af elproduktionen i 2050.

Alle scenarier i køreplanen viser, at det både teknisk og økonomisk er muligt at nedbringe CO2-udledningerne fra energisystemet. Omkostninger til energi stiger under alle omstændigheder for både forbrugere og erhvervsliv, men det bliver ikke dyrere med CO2-reduktioner. Køreplanen påpeger at tidlige investeringer mindsker de samlede omkostninger og på længere sigt har EU stor fordel af, at nedbringe importafhængigheden af fossile brændsler og samtidig skabe grønne jobs.  

16.12.11


Læs mere

Energy Roadmap 2050

EWEAs kommentarer til Energy Roadmap 2050

 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft