Mølle-naboer skræmt til at betale 200.000 kr.

Et halvt hundrede familier i Grindsted har hver betalt 4.000 kr. efter at være stillet værditabs-erstatning i udsigt af en lokal gruppe vindmøllemodstandere.

Hvis man skal dømme efter de hidtidige nabo-erstatninger, er pengene tabt for de fleste. Til gengæld kan de måske juridisk kræve pengene erstattet af folkene, der opfordrede dem til at søge erstatning, men udlod at fortælle, at der kun er givet ganske få erstatninger til folk, der bor over 1 km fra planlagte møller. I dette tilfælde er afstanden mellem nærmeste nabo og møllerne 1,2 km med møllerne skjult for naboerne bag træer, og først på 2 kilometers afstand kan andre naboer se møllerne over trætoppene.

Planerne omhandler fire 125 meter høje vindmøller 1200 meter fra villakvarteret, Østbyen. Det har en lokal gruppe, Vindmøllegruppen i Grindsted, opfordret beboerne til at protestere imod. I en løbeseddel oplyser gruppens talsmand, Per Normann, at gruppen har kontakt med en advokat, der "har stor erfaring med tidligere vindmøllesager", og som "vil lave en indsigelse på hele Østbyens vegne".

Løbesedlen fortsætter: "Dette kan lade sig gøre juridisk, idet beboerne i Østbyen som udgangspunkt naturligvis vil være imod sådanne kæmpevindmøller så tæt på deres boliger, siger advokaten. Det vil sige, at man kun skal udfylde denne seddel, såfremt man syntes, at det er i orden at vindmøllerne bliver sat op på Kolstupvej i Grindsted. En underskrift på denne seddel vil så betyde, at ejendommen ikke bliver talt med i den samlede indsigelse på Østbyens vegne. Advokaten vil også fratrække en %-del af boligerne i Østbyen fra indsigelsen på forhånd, idet nogle vil være på ferie eller lign. og derfor ikke har mulighed for at aflevere denne seddel underskrevet", hedder det i løbesedlen, der slutter med mulighed for at skrive under på, at man finder vindmølleopstillignen på Kolstrupvej i orden.

Ved telefonisk forepørgsel til Per Normann torsdag den 30. juni oplyser han, at han først efter onsdag den 6. juli har tid til at oplyse, hvem den omtalte advokat er.
En anden advokat med dokumenteret erfaring i vindmøllesager gennem en årrække, Thomas Bøgild-Jakobsen, kalder løbesedlen for en højst usædvanlig fremgangsmåde.

"Det er åbenlyst, at man ikke han handle på den måde. Det ville svare til, at jeg indrykkede en annonce i Jyllandsposten og skrev, at alle læsere, der ikke returnerede en blanket, skyldte mig 5.000 kr. Det er for langt ude," mener Thomas Bøgild-Jakobsen. "Derudover stiller jeg mig tvivlende overfor, at en advokat har sagt god for fremgangsmåden. Jeg er ikke i tvivl om, at det vil være i strid med de advokat-etiske regler, idet vedkommende på den måde ville tilkendegive at repræsentere et antal klienter, som er baseret på manglende svar på løbesedlen."

Vindmøllegruppen i Grindsted har under overskriften "Kæmpevindmøller i Østbyen!" også omdelt en løbeseddel, hvori den skrev: "Så er det blevet tid til at søge om erstatning" og angiver fristen til den 29. juni.
Løbesedlen fortsætter: "Såfremt din bolig taber værdi med mere end 1%, vil du få tildelt erstatning. Vi har flere mundtlige tilsagn fra ejendomsmæglere, som siger, at vore huse vil falde 10-20%. De kan dog ikke juridisk få lov til at skrive dette for deres hovedkontorer! Vi har også fået at vide fra ejendomsmæglere at vindmøllerne bør stoppes, Østbyen vil blive ødelagt. SÅ DET GÆLDER BARE OM AT FÅ SØGT OM ERSTATNING, HURTIGST MULIGT. Gebyret på 4.000 kr. for at søge om erstatning fås retur sammen med erstatningen eller hvis vindmøllerne ikke bliver sat op."
På løbesedlens bagside bringes formularen til ansøgningen.

Ifølge Energinet.dk er der herefter indkommet et halvt hundrede ansøgninger fra beboere i Østbyen i Grindsted, som dermed har betalt i alt 200.000 kr. Pengene er tabt, hvis de ikke tilkendes erstatning.
Blandt Taksationsmyndighedens afgørelser er der kun ganske få erstatninger ved almindelige mølleprojekter, når afstanden mellem nabo og mølle er over ca. 1 km. Af 57 ansøgere med 1,2 km eller mere til de planlagte møller er kun seks tilkendt erstatning. Af disse seks er de tre på givet til ejendomme, som eksplicit er benævnt som liebhaver- eller lystejendomme med stor herlighedsværdi.   

Netop med henblik på at frasortere på forhånd udsigtsløse nabo-ansøgninger bestemmer VE-loven, at kun ejere af ejendomme, som ligger længere væk fra den planlagte vindmølle end seks x møllens totalhøjde, sammen med anmeldelsen skal indbetale et gebyr på 4.000 kr. Naboer, der bor nærmere, dvs. i Grindsted-tilfældet 750 meter, kan søge gebyrfrit.
Thomas Bøgild-Jakobsen mener, at man kan stille spørgsmålstegn ved, om personerne bag Vindmøllegruppens opfordringer ikke i virkeligheden har pådraget sig et erstatningsansvar overfor de naboer, der har betalt hver 4.000 kr. i den tro, at de har en realistisk mulighed for at få værditabs-erstatning.
"Som det er beskrevet, vil jeg vurdere, at der er stor risiko for for det", siger han.

Danmarks Vindmølleforenings direktør Asbjørn Bjerre kalder det "en meget useriøs skræmmekampagne, som beboerne i en hel bydel i Grindsted udsættes for, når de får at vide, at de er med i en fælles protest, med mindre de skriftligt siger fra -  og desuden bliver opfordret til at betale 4.000 kr. i gebyr for anmeldelse af værditab, selv om de fleste af dem hverken vil kunne se eller høre møllerne.
Den velorganiserede frygtpropaganda mod vindmøller har for længst mistet forbindelsen til virkeligheden. Vindmøller gør ikke folk syge, og værditab er absolut undtagelsen og ikke reglen," siger han.

19.7.11

Læs mere

Vindmøller og godt naboskab

 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft