Lempeligere afstandkrav ved veje og jernbaner

De gældende retningslinjer om en mindste afstand på 1,7 x møllens totalhøjde, dog min. 250 meter i forhold til overordnede veje, skal betragtes som en planlægningszone. Indenfor denne planlægningszone er det muligt at opstille vindmøller, hvis en konkret vurdering viser, at der ikke er problemer med trafiksikkerheden.

Dette er anbefalingen i ny rapporten fra en tværministeriel arbejdsgruppe, som har vurderet mulighederne for at mindske vindmøllers afstand til veje og jernbaner. Arbejdsgruppen arbejder dog videre med yderligere vurderinger og præciseringer og i juni 2011 skal en indstilling om eventuel revision af de gældende afstandskrav afleveres til miljøministeren.

Med hensyn til afstande til jernbaner åbnes i rapporten for, at der ikke er de samme afstands- og sikkerhedsbehov som ved veje, og de nuværende retningslinjer med 1,7 møllehøjde kan ligeledes afviges i konkrete tilfælde. Præcisering af eventuel nye retningslinjer afventer dog også den kommende rapport i juni 2011.

20.1.11

 

 

Flere oplysninger

Rapporten Afstandskrav mellem vindmøller og veje og jernbaner, By- og Landskabsstyrelsen, december 2010

Følgebrev til rapporten

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft