14 forskeres kritik var videnskabelig redelig

Tænketanken Cepos’ rapport om dansk vindkraft, som blev lavet på bestilling og betalt af amerikansk olie- og kulindustri, har fået endnu et skud for boven. Det samme har Akraft-foreningen Reel Energioplysning, REO. Cepos-rapporten hævdede bl.a. at dansk vindmøllestrøm var langt dyrere for forbrugerne, end den er, og at det meste foræres væk. Ingen af påstandene var korrekte, fastslog 14 uafhængige forskere fra universiteter og forskningsinstitutioner i en efterfølgende rapport, hvor de gennemgik kritikken. Og deres kritik er også videnskabelig set redelig, er det nu fastslået.

I USA blev Cepos-rapporten brugt mod præsident Obamas energipolitik af "Institute for Energy Research", IER, der er lobby-organisation for olie- og kulindustrien i USA, op til klimatopmødet i København i efteråret 2009. IER offentliggjorde rapporten i USA under overskriften "Something Rotten? " med tilføjelsen, at præsident Obama hævder at danskerne får 20% af deres elforbrug dækket af vindkraft.

Råddenskaben viste sig dog at have en anden adresse: Den rapport, som Cepos først havde udsendt som en tilsyneladende upartisk analyse af dansk vindkraft, viste det sig siden, at kul- og olieindustrien i USA havde betalt en britisk ingeniør, Hugh Sharman, for at skrive. Han blev af IER i USA præsenteret som "en prominent Danmark-baseret international energikonsulent". Og han og Cepos-direktør Martin Ågerup kvitterede da også med at afvise vindkraft bl. a. med henvisning til, at der findes kul til "tusinder af år".

Da de 14 forskere i foråret 2010 udsendte deres gennemgang af Cepos-rapportens påstande, blev de imidlertid af  formanden for REO, Bertel Lohmann Andersen, indklaget for Udvalget vedrørende videnskabelig Uredelighed. Det er dette udvalg, som efter sin gennemgang af sagen nu har afvist REO-anklagen og fastslået, at "de 14 forfattere ikke har handlet videnskabeligt uredeligt".

"Cepos-rapporten kommer jo med en række påstande, som er faktuelt forkerte. En ting er, at de påstår, at stort set al vindmøllestrømmen i Danmark eksporteres, det er der ikke belæg for i analyserne. Noget andet er, at de påstår, at grunden til, at de private elforbrugere i Danmark betaler så meget i afgift for strømmen, er, at de skal betale for vindmøllerne. Og det er også faktuelt forkert," siger Henrik Lund, der professor på Aalborg Universitet og medlem af gruppen med de14 danske forskere fra bl.a. Aalborg Universitet, Risø DTU, Syddansk Universitet og Copenhagen Business School.

"De to fejl ville vi godt korrigere, og det var derfor vi lavede modrapporten, der for det første viser, at der ikke er nogen af de kæmpeprisstigninger på den danske el, der skyldes vindmøllerne. Tværtimod. Og det andet er, at den danske vindmøllestrøm ikke eksporteres. 99 pct. af strømmen bruges i Danmark", siger Henrik Lund.

21.6.11

 

 

Flere oplysninger

Interview med Henrik Lund

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft