International viden om vindmøllers nabogener kortlagt

I Sundhedsstyrelsens nye rapport om "Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter" er der foretaget en screening af den internationalt tilgængelige viden om vindmøllers helbreds-påvirkninger. Ca. 150 videnskabelige titler, hvoraf 50 refereres direkte, er grundlaget for en belysning af eventuelle direkte og indirekte helbredseffekter som følge af støj, vibrationer og skyggekast fra vindmøller.

Den korte konklusion, er at vindmøllestøj ikke adskiller sig fra andre støjkilder og at vindmøller ikke er sygdomsfremkaldende. Vindmøllestøj kan i nogle tilfælde opleves som mere generende end vejstøj, men det generelle lydniveau fra vindmøller er lavere end fra mange andre støjkilder.  

Rapporten konkluderer også

  • at hørbar infralyd ikke forekommer,
  • at 10 % af møllenaboer oplever vindmøllestøj som stærkt generende og 8% af naboer til vejstøj føler sig stærkt generet af trafikken,
  • at søvnforstyrrelser kan forekomme ifølge enkelte naboers egne oplysninger,
  • at der ikke er fundet pålidelige sammenhænge mellem møllestøj og kroniske lidelser, diabetes, højt blodtryk og hjerte-/karsygdomme,
  • at vibro-akustiske sygdomme og vindmølle-syndromet ikke er konstateret ved videnskabelige undersøgelser og derfor ikke anses for reelle problemer i forbindelse med vindmøller,
  • at skygger fra roterende vinger kan være generende, men ikke kan fremkalde epileptiske anfald og
  • at lavfrekvent støj kan forekomme, men ikke i nogen ekstrem form og er svagere end fra flere andre dagligdags kilder.

27.4.11

 

 

Flere oplysninger

Rapporten "Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter", udført for Sundhedsstyrelsen af Delta, marts 2011

Læs mere

Afsluttende rapport om lavfrekvent støj fra store vindmøller, Delta m.fl.

Vindmøller og støj

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft