Skærpede regler for lavfrekvent støj

Miljøminister Karen Ellemann vil nu fastsætte bindende regler for lavfrekvent støj fra vindmøller.
Reglerne ligger til forhøring om metoder og grænseværdier hos eksperter forud for den offentlige høring af selve bekendtgørelsen.
Miljøstyrelsens udgangspunkt er en grænseværdi for lavfrekvent støj fra vindmøller på 20 decibel (dB) inden døre.

Den generelle grænseværdi for boliger i det åbne land er 44 dB, men nu lægges der op til, at nye vindmøller også skal overholde en bindende grænseværdi for lavfrekvent støj inden døre.
Møller, der allerede er i drift, reguleres efter de nugældende regler.

27.5.11


 

 

Flere oplysninger

"Regler for lavfrekvent støj fra vindmøller sendes i teknisk forhøring", pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen.

Læs mere

Vindmøller og støj

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft