Henvendelse om ændrede afskrivningsregler for nye, store møller

Danmarks Vindmølleforening har rettet henvendelse til Skatteministeriet og Skatteudvalget vedrørende forslaget om ændrede afskrivningsregler.

Fra næste år foreslås afskrivningsmuligheden for nye, store vindmøller sænket fra 25 til 15 %.

Det er konsekvensen af et nyt lovforslag, skatteminister Holger K. Nielsen  netop har fremsat i Folketinget. 
Lovforslaget gælder for ejere af vindmøller på 1 MW og derover opstillet efter 2012.

Ændringen vil indebære en afskrivningsperiode for vindmøller på 18 år i stedet for de nuværende 10 år.

Henvendelsen vedrørende lovforslag L 81 fra Danmarks Vindmølleforening til Skatteministeriet og Skatteudvalget

L 81 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., afskrivningsloven og forskellige andre love

23.11.12

 

Flere oplysninger

Henvendelsen vedrørende lovforslag L 81 fra Danmarks Vindmølleforening til Skatteministeriet og Skatteudvalget

L 81 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., afskrivningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Læs mere om vindmøller og skat

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft