Varslet ændring af nettomålerordningen

Klima, energi og bygningsminister Martin Lidegaard har præsenteret partierne bag energiforliget for regeringens udspil til nye lovgivningsmæssige rammer for små VE-anlæg.
Et stort prisfald på solceller betyder, at den gældende lovgivning ses som unødvendig for udbygning med solceller, men da lovændringen foreslås at gælde alle små VE-anlæg, vil også husstandsmøller op til 6 kW blive omfattet.

Asbjørn Bjerre, Danmarks Vindmølleforening, siger om forslaget:

”Hvis den årsbaserede nettomålerordning og privates muligheder for at benytte erhvervsbeskatning bliver afskaffet også for ejere af de små møller, vil markedet for husstandsmøller i Danmark stort set lukke.

Det koster mere at producere en kWh med en lille mølle end med en stor. Men der er i omlægningen til bæredygtig energiforsyning brug for både store og små og for alle VE-teknologier. Mange bække små i form af solceller og små møller bliver tilsammen til et vigtigt element i den store omstilling. Både i kraft af den faktiske lokale produktion af vedvarende energi og effekten af at mange familier selv tager ansvar for ny og ren energiforsyning.

Husstandsmøllerne har ikke som solcellerne oplevet et stort prisfald de seneste år. Her er den nuværende lovgivning nødvendig og rimelig. Den vil fremme en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig teknologiudvikling og erfaringsopbygning uden at fremkalde en uforudset og meget stor udbygning.

Vi foreslår den nuværende ordning bevaret for små vindmøller.

Danmarks Vindmølleforening har ikke meninger om finansiering og lovgivningsmæssige rammer for solcelleudbygningen. Men vi finder det uklogt at finansiering for solcelleudbygning findes ved som foreslået at udskyde havmølleudbygningen.
Der er hårdt brug for begge dele. Også for at billiggøre energiforsyningen på langt sigt.”

Aftaleudkastet fra regeringen
Beskrivelse af udspillet
Faktaark om udspillet

8.11.12

 

Flere oplysninger

Aftaleudkastet fra regeringen

Beskrivelse af udspillet

Faktaark om udspillet

Læs mere

Læs mere om husstandsmøller.

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft