Amerikansk rapport: Vindmøller giver ingen helbredsproblemer

Et uafhængigt ekspertpanel har for nylig udarbejdet en rapport om om vindmøller og potentielle helbredseffekter til sundheds- og miljømyndigheder i den amerikanske delstat Massachusetts. Massachusetts har planer om en kraftig udbygning med vindkraft. Rapporten er udarbejdet på baggrund af et omfattende studie internationalt af videnskabelig litteratur på området såvel som andre ikke-videnskabelige rapporter. Panelet bestod af eksperter indenfor områderne; public health, epidemiology, toxicology, neurology and sleep medicine, neuroscience, and mechanical engineering og har primært fokuseret på landbaserede møller og potentielle gener fra støj, vibrationer og skyggekast.

På baggrund af de gennemgåede studier og undersøgelser konkluderer rapporten bl.a.:

 • Der er ingen beviser for at vindmøllestøj er direkte relateret til helbredsproblemer eller sygdomme.
 • De fleste studier om menneskers reaktion på vindmøller er relateret til selv-rapporterede gener eller irritationer, som synes at være en kombination af vindmøllestøjen i sig selv, synet af møllen og den generelle holdning til et vindmølleprojekt.
 • Effekten af at kunne se møllen er vanskelig at adskille fra en evt. gene fra vindmøllestøjen.
 • Nogle studier antyder at der kan være en forbindelse mellem søvnbesvær og vindmøllestøj.
 • Ved afstande på mere end 400 meter er lydtrykket fra moderne møller typisk mindre end 40 dB.
 • Skyggekast optræder kun indenfor en afstand af 1400 meter fra møllen og udløser ikke epileptiske anfald.
 • Offentligt engagement og ejerskab medfører generelt færre oplevede gener.

Rapporten high-lighter selv nogle overordnede konklusioner i afsnittet om studier af sygdomme og helbredseffekter:

 • the Panel concludes that there is limited evidence suggesting an association between exposure to wind turbines and annoyance.
 • the Panel concludes that there is insufficient evidence to determine whether there is an association between noise from wind turbines and annoyance independent from the effects of seeing a wind turbine and vice versa.
 • the Panel concludes that there is limited evidence suggesting an association between noise from wind turbines and sleep disruption and that further study would quantify precise sound levels from wind turbines that disrupt sleep.
 • the Panel concludes the weight of the evidence suggests no association between noise from wind turbines and measures of psychological distress or mental health problems.

10.2.12

 

Læs mere

Wind Turbine Health Impact Study: Report of Independent Expert Panel, January 2012, udarbejdet for Massachusetts Department of Environmental Protection og Massachusetts Department of Public Health

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft